Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj

Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj

10. prosinca 2020.Kategorije: Novosti

Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj

U sklopu ovogodišnje Godišnje konferencije Kuće ljudskih prava, 9. prosinca, održan je online prvi dio konferencije – tribina “Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj”. Navedeno događanje je održano i u sklopu Human Rights Film Festivala.
Tijekom tribine govorili su Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja, Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu te Iva Ivšić, članica BRID-a i dugogodišnja aktivistica u području radnih i socijalnih prava.

Tema tribine bio je utjecaj epidemije na ljudska prava pacijenata i pristup zdravstvenoj zaštiti, prava osoba s invaliditetom i starijih osoba, prava radnika/ca u sektoru njege, kao i utjecaju epidemije na stanje u obrazovanju te mogućim rješenjima koja se temelje na ljudskim pravima i zaštiti ranjivih društvenih skupina.

U raspravi Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, istaknula je između ostalog sljedeće:
… „Problem nedostatka usluga podrške osobama s invaliditetom na koji godinama upozoravamo u ovo vrijeme krize izazvane pandemijom Covid-19 postao je još teži i upravo je ova kriza pokazala krhkost i nespremnost sustava da unaprijed planira neka alternativna rješenja u situacijama ako značajan broj zdravstvenih djelatnika, njegovatelja, asistenata oboli od korone, a brojke novo zaraženih ozbiljno upozoravaju na to. S pravom strahujemo od najgoreg scenarija da u jednom trenutku neće biti moguće osigurati zamjenu za njegovatelje ili asistente. Ne zaboravimo da nemali broj osoba s invaliditetom treba svakodnevno, intenzivnu i kontinuiranu njegu bez koje se ne bi samo urušila dosegnuta razina zaštite, nego bi došlo i do ozbiljne životne ugroze. Mada je epidemija negativno utjecala na živote svih građana, moram naglasiti da je osobito pogodila i pogađa osobe s invaliditetom. Budući da je značaja broj osoba s invaliditetom spada u rizične skupine, izloženi su izolaciji bilo u vlastitim domovima ili institucijama…

… Urušavanje dosegnute razine prava nije samo bojazan već je u određenim segmentima na žalost realnost: od nedostupnosti informacija zbog neprilagođenog načina izvještavanja za osobe s oštećenjima sluha, vida i osobe s intelektualnim teškoćama, diskontinuitet i uskrata korištenja raznih medicinskih usluga (medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije u kući i zdravstvene njege), povećani rizik od obiteljskog nasilja, ograničavanje i uskrata prava na slobodu kretanja korisnika ustanova socijalne skrbi…

… Osobe u ustanovama u većem su riziku od zaraze od osoba koje žive u zajednici, nemaju mogućnost zaštite socijalnom distancom u uvjetima kad se i po 200 osoba nalazi na jednom skučenom prostoru. Zabrane izlaska iz ustanova kao i zabrana posjeta korisnicima udaljila ih je od obitelji, prijatelja, došlo je znatnog opadanja fizičkih i mentalnih sposobnosti kao i do pojave problema mentalnog zdravlja. Određeni broj korisnika zbog teškog podnošenja izolacije, sukladno mogućnostima privremeno je iselio iz ustanova, no oni koji koriste usluge socijalne skrbi, posebice u domovima za starije i nemoćne, i dalje su dužni plaćati troškove smještaja kako ne bi izgubili mjesto u ustanovi…

… Umjesto izgradnje zaštitničkog i patronizirajućeg odnosa prema osobama s invaliditetom smatramo da je potrebno savjetodavno uključiti njihove predstavnike kako kod donošenja općih epidemioloških mjera koje se tiču njihovog položaja i prava tako i u pojedinačnim slučajevima pružanja usluga i podrške. Samo osobe s invaliditetom i roditelji DTUR mogu artikulirati koji oblici podrške su im potrebni a nedostaju, a na mjerodavnim institucijama je da u dijalogu s korisnicima kreiraju i osiguraju pružanje takvih vrsta usluga i pomoći…

… Treba nam fleksibilniji sustav, okrenut korisniku, a razvijenija mreža socijalnih usluga u zajednici bi u većoj mjeri amortizirala teškoće s kojima se osobe s invaliditetom danas susreću u uvjetima koronakrize…“

Snimku rasprave možete pogledati na linku:
https://www.facebook.com/HumanRightsFestival/videos/1557807044415067/

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave