Upozorenje pravobraniteljice o obvezi osiguranja pristupačnosti kontejnerskih naselja za osobe s invaliditetom stanovnike potresima pogođenih područja

Upozorenje pravobraniteljice o obvezi osiguranja pristupačnosti kontejnerskih naselja za osobe s invaliditetom stanovnike potresima pogođenih područja

23. veljače 2021.Kategorije: Novosti

Upozorenje pravobraniteljice o obvezi osiguranja pristupačnosti kontejnerskih naselja za osobe s invaliditetom stanovnike potresima pogođenih područja

Nakon najava o izgradnji kontejnerskih naselja na lokacijama na području Petrinje, Siska i Gline, a koja će poslužiti kao privremeni smještaj tijekom razdoblja obnove i izgradnje domova stanovnika potresima pogođenih područja, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom obratila se Stožeru civilne zaštite zaduženom za otklanjanje posljedica katastrofe uzorkovane potresom, ukazujući na činjenicu da je među osobama koje su u potrebi za privremenim smještajem i koji su potencijalni korisnici kontejnerskih naselja, osobe s invaliditetom različitih vrsta oštećenja, veliki broj starijih osoba, kao i osobe koje se otežano kreću ili se kreću uz pomoć ortopedskih pomagala.
U preporuci pravobraniteljice upućenoj Stožeru 13. siječnja 2020. godine ukazano je na obvezu osiguranja pristupačnosti svih oblika smještaja koje će stanovnici potresom pogođenih područja koristiti u predstojećem razdoblju.
Uz navedeno, pravobraniteljica je predložila konkretne radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osigurala pristupačnost samih objekata/kontejnera (ulazi, prostorije, namještaj i oprema, sanitarni čvorovi i dr.), pristupačnost površina za kretanje u privremenim naseljima (nogostupi, pješački prijelazi, parkirališta, prilazi objektima i dr.) te informacijska i komunikacijska pristupačnost (znakovi, obavijesti i druge informacije važne za siguran i samostalan život) za sve osobe s invaliditetom, bez obzira na vrstu oštećenja koje imaju.
Naime, pristupačnost uz mobilnost i stanovanje predstavlja osnovni preduvjet za uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice, a osiguranje pristupačnosti obveza je koja proizlazi iz međunarodnih dokumenata koje je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala, kao i obveza koju propisuju nacionalni zakoni i propisi.
Zbog svega navedenog, zabrinjavajuća su saznanja i informacije prikupljene tijekom svakodnevne komunikacije sa osobama s invaliditetom s potresima pogođenih područja, a prema kojima preporuke pravobraniteljice nisu uvažene te iz kojih proizlazi kako smještajni objekti koje su počeli koristiti i njihova okolina nisu prilagođeni i pristupačni osobama s invaliditetom (problem pristupa samim objektima i otežano kretanje unutar njih, neopremljenost potrebnim pomagalima).
Opisano zanemarivanje potreba osoba s invaliditetom zabrinjavajuća je praksa te upozoravamo sva nadležna tijela i javnost kako neosiguravanje pristupačnosti i uskraćivanje razumne prilagodbe od strane onih koji su ju dužni osigurati predstavlja povredu međunarodnih i nacionalnih propisa te podliježe sankcijama kao jedan od oblika diskriminacije.
Također, uz diskriminaciju zbog koje su osobe s invaliditetom dodatno izolirane i onemogućene u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti – nepristupačni smještajni objekti i popratni sadržaji, kao i neuvažavanje preporuka pravobraniteljice ukazuju i na omalovažavajući odnos prema osobama s invaliditetom, posebno uzimajući u obzir kako se velik broj prepreka koje onemogućavaju pristupačnost može ukloniti uz minimalne intervencije i neznatne troškove.
Uvažavajući činjenicu da novonastala situacija uzrokuje brojne poteškoće koje podrazumijevaju žurna reagiranja i znatne financijske izdatke, mišljenja smo kako se prilikom donošenja i provođenja mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica potresa nužno mora voditi računa o tome da se snaga društva ogleda u tome koliko dobro se to isto društvo brine o svojim najslabijima i najranjivijima.

Anka Slonjšak,
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Podijelite ovu objavu s drugima: