UNIC Gradski laboratoriji 2021/2022: ZELENI ZAGREB

UNIC Gradski laboratoriji 2021/2022: ZELENI ZAGREB

U okviru projekta UNIC Europskog sveučilišta poslijeindustrijskih gradova 9. i 10. studenoga 2021. godine održan je online drugi ciklus gradskih laboratorija koji su se bavili vizijom Zagreba kao ZELENOG GRADA. U okviru ciklusa održane su sekcije: (1) Ekološki rizici i prirodne katastrofe iz perspektive ranjivih skupine, (2) Glad i pristup hrani, (3) Stanovanje i energetsko siromaštvo i (3) Mobilnost i pristup zelenim površinama.
Tijekom dva dan članovi akademske i društvene zajednice, uključujući studente, nastavnike, zaposlenike Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenike, predstavnike građana i medija, predstavnike gradske samouprave i lokalne vlasti, kao i stručnjaci iz javnog, privatnog i civilnog sektora, odgovarali su na brojna pitanja: U kojoj su mjeri građani izloženi rizicima poput toplinskih otoka, poplava ili potresa? Koji rizici su mogući za siromašne građane u daljnjem procesu obnove nakon razornih potresa? U kojoj mjeri starije osobe i druge deprivirane skupine mogu podmirivati troškove stanovanja i osigurati pristup energentima? Kako odgovoriti na probleme u pristupu kvalitetnoj prehrani? Mogu li građani jednako koristiti zagrebačke zelene površine i što može bolje? Za osobe s invaliditetom razgovaralo se o posebno važnim temama kao što su krizne situacije, energetsko siromaštvo, mobilnost, pristup zelenim površinama, te sport osoba s invaliditetom.
U ciklusima gradskih laboratorija „ZELENI ZAGREB“ sudjelovao je zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić.
Sveučilište u Zagrebu dio je važnoga i vrijednoga projekta institucionalnoga oblikovanja Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC. Ovaj savez povezuje misija modernizacije obrazovanja i odgovora sveučilišta na potrebe zajednica u kojima djeluju, koje su obilježene raznolikošću, kao i uspostavljanja jedinstvenoga iskustva studiranja povezivanjem svih studenata, istraživačke aktivnosti, profesora i drugoga osoblja, gradskih zajednica, civilnoga društva i gradskoga gospodarstva u okviru zajedničkoga Europskoga sveučilišta.
Očekuje se da će se aktivnosti UNIC-a u punom opsegu razviti tijekom šestogodišnjega razdoblja, ali će Europsko sveučilište postindustrijskih gradova ostati trajna institucionalna forma suradnje partnerskih sveučilišta koja čine UNIC savez: Deusto u Bilbaou, Španjolska, Ruhr u Bochumu, Njemačka, Koç u Istanbulu, Turska, Erazmus u Rotterdamu, Nizozemska te sveučilišta u Corku, Irska, Liègeu, Belgija, Oulu, Finska i Zagrebu, Hrvatska.