Umjetna pužnica i ostali koštano-provodni implanti

Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnicom Ministarstva zdravstva i Udrugom korisnika i roditelja djece s kohlearnim implantom-COCHLEA. Sastanak je bio održan s ciljem predstavljanja glavnih problema korisnika i roditelja djece s kohlearnim implantatom (umjetnom pužnicom) kao i iznošenje problematike koštano-provodnih implantata i potrebe da navedeni implanti budu primjereni potrebama njihovih korisnika s obzirom a na dob i druge specifičnosti. Dogovoreno je da će Udruga sve usmeno izložene probleme zajedno sa prijedlozima dostaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje radi zajedničkog iznalaženja rješenja. Na sastanku su ispred Ureda sudjelovale zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević te savjetnice Natalija Krajnović i Andreja Makar.

Prilagodba