Ulaganje u jednake mogućnosti za sve: Analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj

U Europskom domu, 22.ožujka 2019.g., održano je javno predstavljanje izvještaja Svjetske banke „Investiranje u jednake mogućnosti za sve:Analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj“. Analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj predstavlja široku sliku najvećih rodnih nejednakosti u Hrvatskoj uzimajući u obzir živote muškaraca i žena kroz sve dobne skupine. Svrha je pružiti točnu sliku nejednakosti spolova, s posebnim naglaskom na ranjive skupine kao što su žene u ruralnim područjima, ROMI i LGBT. Izvještaj će se koristiti za kvalitetniju izradu Okvira za partnerstvo Svjetske banke za Hrvatsku. Skup je održan pod pokroviteljstvom pravobraniteljice za ravnopravnost. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, predstavljanju izvještaja prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar.

Prilagodba