U Zagrebu, Osijeku i Rijeci održane radionice za pravosudne djelatnike na temu „Komunikacija s osobama s invaliditetom“

U organizaciji Pravosudne akademije savjetnici pravobranitelja za osobe s invaliditetom održali su tijekom veljače 2024. godine pri Županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci edukacije za pravosudne djelatnike na temu „Komunikacija s osobama s invaliditetom“.

Tijekom tri održane radionice na kojima su sudjelovali pravosudni dužnosnici i službenici, savjetnici pravobranitelja pružili su informacije o kodifikaciji međunarodnopravne zaštite prava osoba s invaliditetom i njihovoj implementaciji u pravni poredak Republike Hrvatske, kao i o ulozi Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u zaštiti tih prava i suzbijanju diskriminacije temeljem invaliditeta.

Pravosudnim djelatnicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajniji međunarodno pravni dokument za osobe s invaliditetom. Poseban naglasak radionice bio je na važnosti korištenja primjerene terminologije te bontona, odnosno primjerenog načina komunikacije i odnosa prema osobama s različitim vrstama oštećenja. Putem praktičnih vježbi i primjera ukazalo se na načine ostvarivanja primjerenog kontakta i komunikacije s osobama s invaliditetom različitih vrsta oštećenja.

Kroz teorijsko izlaganje, radioničke vježbe i međusobnu komunikaciju istaknula se važnost promicanja kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, a kako bi se u tome postigao napredak istaknuta je važnost doprinosa svih članova društva. Preduvjet za to su stavovi i razmišljanja bez stereotipa i predrasuda.

Pravosudna akademija je institucija za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i službenika koja uz korištenje suvremenih metodologija ima u programu stalno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i službenika, kako u području nacionalnog tako i u području međunarodnog prava i prava EU. Programom Pravosudne akademije obuhvaćene su vještine kao i interdisciplinarne teme neophodne za kvalitetno obavljanje pravosudne dužnosti, a ove radionice samo su nastavak suradnje usmjerene na podizanje razine svijesti i educiranje djelatnika u pravosuđu o njihovoj ulozi u osiguranja pristupa pravosuđu za osobe s invaliditetom.