U Vukovaru održano događanje Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno!

U Vukovaru održano događanje Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno!

23. rujna 2021.Kategorije: Novosti

U Vukovaru održano događanje Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno!

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići organizirala je dana 23. rujna 2021. godine u svojim prostorijama u Vukovaru dvije radionice i panel raspravu, a cjelokupno događanje održano je pod geslom: Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno!. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na događanju je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Udruga Vukovarski leptirići kao organizacija civilnog društva, pored pružanja socijalnih usluga, bavi se zaštitom prava djece s teškoćama u razvoju, socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti i suzbijanjem diskriminacije, prati procese donošenja javnih politika, analizira ih te na osnovu istoga zagovara potrebne promjene.
Jednodnevno događanje naziva Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! činile su dvije stručne radionice i panel rasprava, a sudjelovali su članovi udruge, roditelji, predstavnici državne, lokalne i regionalne samouprave, ravnatelji lokalnih i državnih ustanova te stručnjaci iz različitih područja. Prva radionica sastojala se od prezentacije i iznošenja relevantnih statističkih podataka s naglaskom na poteškoće s kojima se Udruga susreće u svom radu, SWOT analize, potreba i prednosti izvaninstitucionalnih usluga te iznošenja postignutih rezultata obzirom da Udruga pruža uslugu poludnevnog boravka za četrdesetero djece predškolske i školske dobi. Tijekom druge radionice prezentirane su vrste socijalnih usluga koje Udruga sveobuhvatno pruža. Pored toga prezentirane su i one socijalne usluge koje nisu dio sustava u Republici Hrvatskoj, ali se već dugi niz godina uspješno provode u svijetu te je predstavljeno kako one mogu pomoći djeci s teškoćama u razvoju, olakšati im integraciju, komunikaciju, učenje, savladavanje svakodnevnih vještina, kognitivnih, emocionalnih i motoričkih. Naglašena je činjenica da uključivanjem djeteta u različite rehabilitacijske programe i postupke – dijete napreduje, a tako se i olakšava rad odgojno obrazovnih djelatnika, posebice kada prepoznaju teškoću i znaju kako pristupiti, koji sve mehanizmi i metode postoje te koje sve alate mogu koristiti (asistivna tehnologija, laseri, softveri za disleksiju i sl.)
Nakon radionica svi sudionici sudjelovali su u panel raspravi tijekom koje su iznesena različita mišljenje, iskustva, ali i konkretni prijedlozi za mijenjanje javnih politika, sve s ciljem osiguranja održivosti neophodnih programa za dobrobit svih dionika (djece, obitelji, odgojno obrazovnih djelatnika i dr.). Izneseni problemi, a posebno iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju i stručnih djelatnika, snažna su poruka donositeljima odluka o nužnosti donošenja konkretnih mjera i aktivnosti kojima će se osigurati dostupnost svih potrebnih usluga svoj djeci s teškoćama u razvoju i članovima njihovih obitelji.
Navedeno događanje dio je aktivnosti projekta Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! – program poludnevnog boravka za djecu Vukovara, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.454.469,85 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 27.12.2019. do 27.04.2022. godine. Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Vukovar i OŠ Blage Zadre Vukovar. Cilj projekta je prevencija socijalne isključenosti djece Vukovara te kreiranje novih programa koji će im pružiti nova znanja i vještine, osigurati razvoj njihovih potencijala te druženje i smisleno provođenje slobodnog vremena.
Uz sudjelovanje na radionicama i panel raspravi, savjetnik pravobraniteljice obišao je i ovom prilikom prostorije Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići te se kroz razgovor sa djelatnicima i roditeljima uvjerio u značaj i važnost brojnih aktivnosti za djecu s teškoćama i članove njihovih obitelji (rehabilitacijske i dr. usluge, radionice, igraonice, sportske, kulturne i umjetničke aktivnosti i sl.) koje se provode u udruzi. Posebno je dojmljiva spoznaja kako je nekoliko obitelji iz udaljenih dijelova RH (npr. Dubrovnik) preselilo u Vukovar, upravo zbog usluga i aktivnosti koje provodi ova Udruga. Iskustva koja su iznijeli i rezultati koji su postignuti dodatni su argument koji osnažuje poruku o nužnosti potpore i podrške radu udrugama koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Podijelite ovu objavu s drugima: