U Vukovaru održana tribina o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom

U Vukovaru održana tribina o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom

25. listopada 2023.Kategorije: Novosti

Dana 20. listopada 2023. godine u Hotelu Lav u Vukovaru (uz mogućnost online praćenja putem platforme Zoom) je održana tribina na temu „Iskustva, izazovi i prilike – kako unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom“. Tribina je organizirana u sklopu projekta „Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!“, kojega zajednički provode pulska udruga Zelena Istra, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, Udruga žena Vukovar, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Gimnazija Pula te Sveučilište Akureyri. Na tribini je sudjelovao savjetnik iz Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku Mario Burek.

Udruga Vukovarski leptirići kao organizacija civilnog društva, pored pružanja socijalnih usluga, bavi se zaštitom prava djece s teškoćama u razvoju, socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti i suzbijanjem diskriminacije, prati procese donošenja javnih politika, analizira ih te na osnovu istoga zagovara potrebne promjene. Tribinom održanom 20. listopada Vukovarski leptirići željeli su donositelje odluka na lokalnoj i regionalnoj razini osvijestiti o njihovoj ulozi u osiguravanju jednakih  mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te ih potaknuti na uključivanje osoba s invaliditetom u procese donošenje odluka.

Tribina je otvorena pozdravnim govorom Viktorije Matin, predsjednice Vukovatskih leptirića, nakon kojega je premijerno prikazan kratki film “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!”. Film dokumentira aktivnosti projekta od inkluzivnih volonterskih akcija kojima je uređen pristup te su postavljene povišene gredice za osobe s invaliditetom smanjene pokretljivosti i posađeni osjetilni vrtovi za djecu s teškoćama u društvenim vrtovima u Puli i Vukovaru, do inkluzivnih vrtlarskih radionica za odrasle i djecu te javnih akcija kojima su partneri projekta u oba grada ukazali na potrebu ravnopravnosti osoba s invaliditetom i njihovog sudjelovanja u donošenju odluka. Režiju i kameru filma potpisuje Michele Bulešić, nagrađivani pulski autor, a dodatne snimke iz Vukovara načinio je Vedran Barić.

Savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom održao je izlaganje na temu „Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom – uloga lokalne zajednice“. Izlaganjem je sudionicima ukazano na izazove i prepreke koje otežavaju svakodnevicu osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, s naglaskom na pritužbe koje Pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprima s područja Slavonije, Baranje i Srijema.

Uzimajući u obzir važnu ulogu općina, gradova i županija u osiguranju pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, prikazani su primjeri nepristupačnih javnih površina, nogostupa, pješačkih prijelaza, previsokih rubnjaka, nepristupačne prometne signalizacije, nepristupačne građevine javne namjene, uključujući i nepropisno izvedene elemente pristupačnosti.

Poseban naglasak stavljen je na nepristupačnost vozila javnog prijevoza i popratne infrastrukture (stajališta, informacije i dr.) i na prepreke vezane za parkiranje (nedostatak parkirališnih mjesta označenih za vozila osoba s invaliditetom, nepropisno parkiranje na ta mjesta i zlouporabu znaka pristupačnosti). Okupljenima je pojašnjeno kako je izostanak pristupačnog javnog prijevoza otežavajuća okolnost koja dovodi do izoliranosti osoba s invaliditetom koje su tako ovisne o vlastitom prijevozu (koji si u velikom broju slučajeva ne mogu priuštiti), prijevozu članova obitelji i prijevozu prijatelja i/ili poznanika. Stoga, naglašen je značaj koji za osobe s invaliditetom, posebno one u ruralnim krajevima, ima usluga prijevoza prilagođenim vozilima za osobe s najtežim invaliditetom, a koja se najčešće ostvaruje preko lokalnih udruga.

Sudionici su također mogli čuti prijedloge i preporuke o mjerama i konkretnim aktivnostima kojima općine, gradovi i županije mogu osigurati pristupačnost svih javnih površina i objekata javne namjene te omogućiti pristup sigurnom i dostupnom prijevoznom sredstvu koje će omogućiti slobodu kretanja, odnosno kretanja na način i u vrijeme koje osobe s invaliditetom same izaberu.

Osim preporuka o mjerama za osiguranje pristupačnosti i mobilnosti kao temeljnih preduvjeta uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice, upućene su i preporuke o mjerama kojima lokalne i regionalne vlasti mogu i trebaju osigurati preduvjete za neometano uključivanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u odgoj, obrazovanje, sport, rekreaciju, kulturu i umjetnost, na ravnopravnoj osnovi sa ostalim građanima.

Predloženo je donošenje ili aktualiziranje postojećih strateških dokumenata kojima se identificiraju problemi te definiraju načini i rokovi u kojima će se isti riješiti. Naglašena je važnost uključivanja osoba s invaliditetom u donošenje odluka, npr. osnivanjem lokalnih i regionalnih povjerenstava za osobe s invaliditetom i drugim modelima uključivanja (npr. javne rasprave, tribine, radne skupine i dr.). Naglašena je važnost proaktivnog djelovanja i osmišljavanje projekata kojima će se osigurati pristupačnost i mobilnost, predložena je intenzivnija i otvorenija suradnja s udrugama i pružanje podrške njihovu radu te suradnja i povezivanje s drugim jedinicama radi poduzimanja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom na području Vukovarsko-srijemske županije.

Izneseni su primjeri pozitivne prakse iz pojedinih sredina kojima je potvrđeno kako za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom nisu neophodni veliki fiskalni kapacitet i velik broj osoba s invaliditetom na području općine ili grada, nego prije svega volja i otvorenost za analiziranje i uvažavanje potreba svojih građana te proaktivnost u iznalaženju rješenja kojima će se ispuniti te potrebe.

Zanimljivo izlaganje održala je i Marinka Bakula Anđelčić, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba i predsjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba koja je predstavila rad Povjerenstva i zagrebačku Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Upravo zagrebački primjer rada Povjerenstva i realizacije ciljeva navedenih u strateškom dokumentu može biti smjernica i ostalim sredinama kako uspješno uključiti osobe s invaliditetom u procese donošenja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.

Sudionicima su se tijekom tribine obratili Filip Sušac, zamjenik gradonačelnika Vukovara i Srđan Jeremić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije. U svojim govorima predstavili su gradsku i županijsku politiku prema osobama s invaliditetom te su posebno istaknuli spremnost za uvažavanjem prijedloga i preporuka iznesenih tijekom tribine, posebno onih koji se odnose na intenzivniju suradnju s lokalnim udrugama te njihovo uključivanje u procese donošenja odluka.

Tijekom tribine je predstavljen i dokument Smjernice za društveno uključivo i sudioničko odlučivanje “O nama s nama”, kojima projektni partneri predlažu i zagovaraju praktična rješenja za stvaranje kvalitetnijeg sustava podrške za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, kao i sudjelovanje građana u donošenju odluka. Smjernice su dostupne putem poveznice:

https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/72/14/7214084e-ab4d-48c6-9141-8e08f886249a/smjernice_za_drustveno_ukljucivo_i_sudionicko_donosenje_odluka.pdf

Podijelite ovu objavu s drugima: