U Vukovaru održana sjednica Županijske koordinacije za ljudska prava

Dana 6. prosinca 2023. godine u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je sjednica Koordinacije za ljudska prava Vukovarsko-srijemske županije na kojoj je savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom Mario Burek održao izlaganje na temu „Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom – uloga lokalne zajednice“.

Sjednica je otvorena pozdravnim govorom Srđana Jeremića, predsjednika Koordinacije i zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije, koji je istaknuo kako je obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom bilo povod sazivanja ove tematske sjednice Županijske koordinacije za ljudska prava na kojoj su uz redovne članove, sudjelovali i predstavnici organizacija civilnog društva koje okupljaju osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i članove njihovih obitelji te predstavnici ustanova i institucija koje djeluju na lokalnoj razini. Također, na sjednicu su pozvani i predstavnici svih gradova i općina s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Ovako organiziranom tematskom sjednicom koja je održana u proširenom sastavu željelo se donositeljima odluka na lokalnoj razini ukazati koji su to izazovi i problemi s kojima se osobe s invaliditetom na području Vukovarsko-srijemske županije suočavaju te iznijeti prijedloge i preporuke o mjerama i aktivnostima kojima lokalne i regionalne vlasti mogu pomoći u svladavanju tih izazova. S tim ciljem, savjetnik pravobranitelja održao je izlaganje kojim su opisane pritužbe koje Pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprima s područja Slavonije, Baranje i Srijema.

Uzimajući u obzir važnu ulogu općina, gradova i županija u osiguranju pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, prikazani su primjeri nepristupačnih javnih površina, nogostupa, pješačkih prijelaza, previsokih rubnjaka, nepristupačne prometne signalizacije, uključujući i nepropisno izvedene elemente pristupačnosti. Posebno je upozoreno na nepristupačnost građevina u kojima djeluju upravni odjeli općina, gradova i županije, kao i pravnih osoba kojima su isti osnivači.

Poseban naglasak stavljen je na nepristupačnost vozila javnog prijevoza i popratne infrastrukture (stajališta, informacije i dr.) i na prepreke vezane za parkiranje (nedostatak parkirališnih mjesta označenih za vozila osoba s invaliditetom, nepropisno parkiranje na ta mjesta i zlouporabu znaka pristupačnosti). Okupljenima je pojašnjeno kako je izostanak pristupačnog javnog prijevoza otežavajuća okolnost koja dovodi do izoliranosti osoba s invaliditetom koje su tako ovisne o vlastitom prijevozu (koji si u velikom broju slučajeva ne mogu priuštiti), prijevozu članova obitelji i prijevozu prijatelja i/ili poznanika. Stoga, naglašen je značaj koji za osobe s invaliditetom, posebno one u ruralnim krajevima, ima usluga prijevoza prilagođenim vozilima za osobe s najtežim invaliditetom, a koja se najčešće ostvaruje preko lokalnih udruga.

Osim pristupačnosti i mobilnosti, ukazano je na pritužbe koje se odnose na diskriminaciju osoba s invaliditetom koje su u potrazi za zaposlenjem na području Vukovarsko-srijemske županije, a opisane su i pritužbe koje se odnose na položaj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sustavu odgoja i obrazovanja te izazovi s kojima se susreću prilikom pokušaja uključivanja u aktivnosti svakodnevnog života (npr. sport, kultura, umjetnost i dr.).

Tijekom svoj izlaganja savjetnik pravobranitelja je okupljene upoznao sa normativnim okvirom kojim je propisana obveza osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom, posebno naglasivši odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, strateških dokumenata, ali i nacionalnih propisa koji se odnose na pojedina životna područja.

Također, sudionici su mogli čuti prijedloge i preporuke o mjerama i konkretnim aktivnostima kojima općine, gradovi i županije mogu osigurati pristupačnost svih javnih površina i objekata javne namjene te omogućiti pristup sigurnom i dostupnom prijevoznom sredstvu koje će omogućiti slobodu kretanja, odnosno kretanja na način i u vrijeme koje osobe s invaliditetom same izaberu.

Osim preporuka o mjerama za osiguranje pristupačnosti i mobilnosti kao temeljnih preduvjeta uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice, upućene su i preporuke o mjerama kojima lokalne i regionalne vlasti mogu i trebaju osigurati preduvjete za neometano uključivanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u odgoj, obrazovanje, sport, rekreaciju, kulturu i umjetnost, na ravnopravnoj osnovi sa ostalim građanima.

Ujedno, ukazano je na radnje kojima upravo općine, gradovi i županija mogu osigurati ravnopravniji položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada, kako u odnosu na zapošljavanja u javnom sektoru, tako i na mjere kojima se može utjecati na zapošljavanje osoba s invaliditetom u privatnom sektoru.

Predstavnicima lokalne i regionalne vlasti je predloženo donošenje ili aktualiziranje postojećih strateških dokumenata kojima se identificiraju problemi te definiraju načini i rokovi u kojima će se isti riješiti. Naglašena je važnost uključivanja osoba s invaliditetom u donošenje odluka, npr. osnivanjem lokalnih i regionalnih povjerenstava za osobe s invaliditetom i drugim modelima uključivanja (npr. javne rasprave, tribine, radne skupine i dr.). Istaknuta je važnost proaktivnog djelovanja i osmišljavanje projekata kojima će se osigurati pristupačnost i mobilnost, predložena je intenzivnija i otvorenija suradnja s udrugama i pružanje podrške njihovu radu te suradnja i povezivanje s drugim jedinicama radi poduzimanja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom na području Vukovarsko-srijemske županije.

Sudionicima su posebno zanimljivi bili prikazani primjeri dobre prakse iz pojedinih sredina kojima je potvrđeno kako za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom nisu neophodni veliki fiskalni kapacitet i velik broj osoba s invaliditetom na području općine ili grada, nego prije svega volja i otvorenost za analiziranje i uvažavanje potreba svojih građana te proaktivnost u iznalaženju rješenja kojima će se ispuniti te potrebe.

Nakon opisanog izlaganja provedena je rasprava sudionika tijekom koje su predstavnici lokalnih udruga i ustanova iznijeli svoja iskustva te prijedloge mjera kojima lokalne i regionalne vlasti mogu poboljšati položaj osoba s invaliditetom na svom području.

Sastanak je završen iznošenjem zaključaka, od kojih izdvajamo najavu osnivanja županijskog povjerenstva za osobe s invaliditetom u koje će biti uključeni predstavnici osoba s invaliditetom svih vrsta oštećenja, predstavnici ustanova i institucija te stručnjaci s područja Vukovarsko-srijemske županije. Također, zamjenik župana predložio je da savjetnik pravobranitelja održi izlaganje tijekom jedne od predstojećih županovih Koordinacija s gradonačelnicima i načelnicima, kako bi se i na taj način utjecalo na poduzimanje konkretnih mjera usmjerenih na izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u svakoj lokalnoj sredini.