U Vukovaru održana radionica na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“

Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije organiziralo je za svoje članove i djelatnike radionicu na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Radionica je održana dana 23. ožujka 2022. godine u prostorijama Društva u Vukovaru, a voditelj radionice je bio savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek.
Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije aktivno djeluje od 2003. godine te okuplja članove sa područja čitave Vukovarsko-srijemske županije. Ciljevi koje Društvo svojim aktivnostima želi postići su socijalna uključenost članova i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih obitelji, povećanje i podizanje kvalitete života oboljelih osoba, socijalizacija u društvu, promicanje i zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, senzilibiziranje javnosti za multiplu sklerozu, promicanje, liječenje, unapređivanje, rehabilizacija, socijalna zaštita oboljelih osoba od multiple skleroze, stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba s multiplom sklerozom te aktualiziranje problematike osoba s invaliditetom. Navedeni ciljevi ostvaruju se organiziranjem različitih aktivnosti te provođenjem projekata putem kojih Društvo pruža podršku i usluge važne za život osoba s invaliditetom (npr. osobna asistencija, pomoć u kući, prijevoz i sl.).
Kao rezultat uspostavljene suradnje Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije i Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku organizirana je radionica za članove i djelatnike Društva. Tijekom radionice, nakon uvodne riječi predsjednika Društva Zorana Oljače, savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Na taj način, okupljeni su upoznati sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse rada Ureda sudionici su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
Nakon održanog predavanja, kroz obostranu raspravu i razmjenu iskustava sudionici su ukazali na probleme i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu te je provedeno savjetovanje sa savjetnikom pravobraniteljice usmjereno na otklanjanje opisanih problema i lakše ostvarivanje prava na temelju invaliditeta.
Zaključno, obilaskom prostorija u kojemu djeluje DMS VSŽ i održanim sastankom sa predstavnicima Društva, savjetnik pravobraniteljice upoznao se sa projektima i aktivnostima koje provode te izazovima s kojima se susreću u svom radu. Za osobe s invaliditetom s područja Vukovarsko-srijemske županije od iznimnog je značaja suradnja koju Društvo ima sa jedinicama lokalne samouprave te su upravo takvi oblici suradnje (konkretna podrška u provedbi aktivnosti i pružanju usluga za OSI) primjer dobre prakse koji je potrebno slijediti i u drugim sredinama.

Prilagodba