U Vukovaru održana fokus grupa o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti

U Vukovaru održana fokus grupa o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti

23. veljače 2022.Kategorije: Novosti

U Vukovaru održana fokus grupa o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti

Dana 22. veljače 2022. godine, u Hotelu Lav u Vukovaru, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, u sklopu EU projekta „IN sport“ održana je fokus grupa o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na fokus grupi sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar” kao nositelj, te Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići i Grad Vukovar kao partneri, zajednički provode EU projekt „IN sport“. Cilj projekta je povećati inkluziju djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice kroz sport. Kao jedna od projektnih aktivnosti organizirana je fokus grupa sa svim relevantnim dionicima s ciljem podizanja razine svijesti o važnosti i mogućnosti sudjelovanja djece s teškoćama i mladih osoba s invaliditetom u sportskim aktivnostima.
Kroz fokus grupu su sudionici upoznati sa kratkim presjekom projekta, provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima, pozitivnim iskustvima tijekom provedbe sportskih aktivnosti u radu s djecom s teškoćama u razvoju te problematikom uključivanja djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti. Predstavljajući projekt predstavnici projektnih partnera istaknuli su kako provedba traje od ožujka 2019. do ožujka 2022. godine, a sam projekt financiran je kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Vrijednost projekta je 1.465.969,75 kuna, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.246.074,29 kuna. Elementi projekta i projektne aktivnosti usmjerene su na razvoj novih sportskih programa, uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti te jačanje kapaciteta stručnjaka, čime se djeci s teškoćama skupini osigurava bolja socijalna inkluzija, a istovremeno mijenjaju stavovi i mišljenja zajednice o djeci i mladima s teškoćama u razvoju.
Tijekom projekta razvila su se dva nova sportska programa za preko 60 djece s teškoćama u razvoju: Škola plivanja i Multisport program. Također, u sklopu projekta nabavljeno je vozilo koje se koristi za prijevoz sudionika projekta – djece s teškoćama u razvoju na projektne aktivnosti. Za provedbu sportskih aktivnosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju (za jačanje muskulature i poboljšavanje kardiovaskularnog sustava korisnika) nabavljen je sobni bicikl i traka za trčanje koji su postavljeni u Osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru. Također, kroz projekt je prilagođen sanitarni čvor u sportskoj dvorani kako bi bio pristupačan za osobe s invaliditetom te je postavljeno kombinirano igralo za djecu s teškoćama u razvoju u sklopu postojećeg dječjeg igrališta u središtu grada Vukovara. U prostorijama Udruge Vukovarski leptirići nabavljen je i postavljen malonogometni kavez koji je na raspolaganju za brojne aktivnosti velikog broja djece s teškoćama iz Vukovara i okolice.
Nakon predstavljanja projekta provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali predstavnici projektnih partnera, stručnjaci iz različitih ustanova i institucija te sportski djelatnici. Posebno su dojmljiva bila iskustva koja su s prisutnima podijelili vrhunska paraplivačica i paraolimpijka Paula Novina te Ivan Perzel, trener u Plivačkom klubu Natator, iznimno uspješnom plivačkom klubu čiji plivači nastupaju na paraolimpijskim igrama te su osvajači medalja na IPC europskim i svjetskim prvenstvima, mediteranskim igrama, državni su prvaci i rekorderi. Uz opisivanje u kojoj mjeri sport pozitivno utječe i koliko je značajan za psihofizički razvoj djece, ovi uspješni sportaši su kroz primjere iz svakodnevnog života istaknuli važnost bavljenja sportskim aktivnostima i zbog osobnog razvoja, samoostvarivanja te uključivanja u društvo svakog djeteta s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom. Poseban naglasak stavljen je na pozitivne učinke integriranih programa koje provode u svom plivačkom klubu. Naime, u programe koje provode (npr. škola plivanja) zajednički su uključena djeca s teškoćama u razvoju kao i djeca bez teškoća u razvoju, te se takvim oblikom inkluzivnog rada utječe na socijalizaciju i uključivanje, djeca motiviraju jedni druge i podiže se razina svijesti djece koja na taj način uče o različitostima kao o bogatstvu. Ovakav način rada trebao bi biti poticaj i smjernica i drugim sportskim klubovima, udrugama i školama, jer je potvrda da invaliditet proizlazi iz prepreka u okolini i da svaki pojedinac kao dio društva ima veliku ulogu u uklanjanju tih prepreka.
Savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i savjetnica pravobraniteljice za djecu iznijeli su iskustva prikupljena radom pravobraniteljskih ureda te upoznali prisutne sa preporukama i prijedlozima mjera koje bi trebale poticati i pojednostaviti uključivanje djece s teškoćama u razvoju u rekreativne i sportske aktivnosti. Svi prisutni su kao najveće prepreke prepoznali nedovoljnu inkluziju i činjenicu da su primjeri poput PK Natator još uvijek iznimke, a ne pravilo, a razlozi su nedovoljna razina svijesti o nužnosti inkluzije, predrasude i stavovi okoline o (ne)mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, nepristupačnost sportskih objekata i terena te nedostatak dovoljnog broja stručno osposobljenih osoba. Primjeri aktivnosti provedenih u ovom projektu, kao i opisana iskustva prisutnih sportaša i sportskih djelatnika, trebali bi biti poticaj svim dionicima u sportu da omoguće djeci s teškoćama u razvoju uključivanje u rekreativne i sportske aktivnosti i uklone prepreke koje to onemogućuju. Savjetnik pravobraniteljice pozvao je prisutne predstavnike lokalnih institucija da pruže podršku klubovima i udrugama te ih dodatno motiviraju na provođenje inkluzivnih programa i aktivnosti. Također, prisutni su upoznati sa uspostavljenom suradnjom Ureda POSI i Kineziološkog fakulteta Osijek te su izneseni prijedlozi za povezivanjem i aktivnijom suradnjom lokalnih sportskih subjekata i klubova sa ovom obrazovnom ustanovom, kako bi se ojačali stručni kapaciteti svih sportskih djelatnika.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave