U Varaždinu održana radionica “Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom i kako ih prevladati”

Nakon održanih radionica u Zagrebu, Osijeku, Splitu iRijeci, u Varaždinu je 29. studenoga 2019. godine održanaradionica “Izazovi zapošljavanja osoba s invaliditetom i kako ih prevladati”. Radionica u Varaždinu je 5. po redu koju je organizirao Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Regionalnim uredima s ciljem informiranja poslodavaca o institucionalnom okviru podrške koji im je raspolaganju pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali i tijekom trajanja radnog odnosa, te o pravima osoba s invaliditetom u odnosu na rad.
Prisutnima su se uvodnim riječima obratilidirektorica Regionalnog ureda VaraždinagđaSanja Ostroškii gđa Mira Pekeč- Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. U svojim uvodnim izlaganjima istaknuli su važnost radionica namijenjenih poslodavcima s ciljem upoznavanja s mogućnostima koje su im na raspolaganju pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali i tijekom radnog vijeka. Predavači na skupu govorili su zašto je važno radi podizanja konkurentnosti zapošljavati osobe s invaliditetom, pravu na razumnu prilagodbu, o poticajima koje isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, zatim o uslugama centara za profesionalnu rehabilitacijute o aktivnostima koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje i iskustvima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Predstavljena je i internet stranica www.zaposliosi.hr, projekt pokrenut s ciljem približavanja poslodavcima teme zapošljavanja osoba s invaliditetom i poticanja na aktivan pristup u njihovom zapošljavanju uz primjenu načela razumne prilagodbe.

Prilagodba