U Slavonskom Brodu održana prezentacija Strategije razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030.

Dana 14. lipnja 2022. godine u prostorijama HGK u Slavonskom Brodu u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora i njegovih članica održana je prezentacija Strategije razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na prezentaciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Nakon donošenja Strategije parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030., Hrvatski paraolimpijski odbor provodi aktivnosti usmjerene na implementaciju, odnosno ostvarenje ciljeva definiranih Strategijom. Navedene aktivnosti podrazumijevaju, između ostaloga, upoznavanje predstavnika jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave s akcijskim planom i ciljevima koji su definirani Strategijom. Prezentaciju i radionicu u Slavonskom Brodu Hrvatski paraolimpijski odbor organizirao je u suradnji sa svojim članicama županijskim i gradskim sportskim savezima osoba s invaliditetom s područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Okupljeni predstavnici lokalne i regionalne vlasti iz navedenih županija, sportski djelatnici te predstavnici ustanova, institucija i udruga tako su imali priliku upoznati se sa ciljevima Strategije te mjerama i aktivnostima koje radi ostvarivanja tih ciljeva mogu i trebaju poduzimati upravo nositelji lokalne i regionalne vlasti. Cjeloviti tekst Strategije je dostupan na mrežnoj stranici Hrvatskog paraolimpijskog odbora putem poveznice:
https://www.hpo.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/dokumenti/STRATEGIJA-HPO-FINAL-2_2022.pdf
Također, tijekom radionice su prikazani primjeri dobre prakse s područja grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije koji mogu poslužiti kao putokaz i smjernice za slične projekte i aktivnosti kojima će se omogućiti uključivanje većeg broja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sport i rekreaciju.
Nakon održanih izlaganja provedena je rasprava svih sudionika tijekom koje je savjetnik pravobraniteljice ukazao predstavnicima lokalne i regionalne vlasti na najčešće prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju prilikom pokušaja uključivanja u sportske aktivnosti. Također, predložio je konkretne mjere i aktivnosti kojima gradovi i županije mogu osigurati preduvjete za uključivanje većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba u sportske i rekreativne aktivnosti. Uz nužnost podizanja razine svijesti o važnosti bavljenja sportom i rekreacijom te podizanja razine svijesti okoline (donositelja odluka, sportskih i obrazovnih djelatnika, roditelja i dr.) o nužnosti omogućavanja inkluzije kroz sport, savjetnik pravobraniteljice ukazao je na potrebu pružanja podrške udrugama i klubovima koji provode aktivnosti kojima se omogućava inkluzivno bavljenje sportom, a poseban naglasak stavljen je na potrebu za pružanjem podrške trenerima i stručnim radnicima u sportu. Značajna uloga lokalne i regionalne vlasti je u osiguranju pristupačnosti sportskih objekata i borilišta, a izneseni su i prijedlozi o administrativnoj podršci kojom se može povećati učinkovitost u korištenju raspoloživih sredstava iz nacionalnih i EU fondova, kao i prijedlozi o načinima osiguranja sustavnog financiranja udruga i klubova.
Zaključci provede rasprave poslužiti će svim dionicima zaduženim za razvoj sporta kako bi osigurali ispunjenje ciljeva zadanih Strategijom.

Prilagodba