U Slavonskom Brodu održana konferenciju predstavljanja projekta „Pritisak za pristup“

U Slavonskom Brodu održana je 14. studenog konferencija predstavljanja projekta „Pritisak za pristup“ koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. O projektnim aktivnostima govorili su Željko Pudić predsjednik Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije, Gordana Mišković, predsjednica Udruge Loco-Moto, Ivana Džida koordinatorica aktivnosti projekta i Mia Mihić, voditeljica projekta. Kao predstavnik Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i jednog od projektnih partnera na predstavljanju je prisustvovao zamjenik Darijo Jurišić.

Prijavitelj i korisnik ovog projekta je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, a partneri su bili: (1) Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“, (2) Policijska uprava brodsko- posavska, (3) Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, (4) Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije i (5) Udruga Artepunkt Skandinavia. Ukupna vrijednost projekta, kao ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi su 88.390,14 eura s trajanjem od 15 mjeseci u razdoblju od 1. rujna 2022. do 30. studenog 2023. godine.

Projekt „je svojim aktivnostima doprinio prioritetnom programskom području: „Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta“, a primarno je doprinio programskom učinku „Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju“.

Na današnjoj konferenciji predstavljene su sve realizirane ključne aktivnosti projekta – zagovaračke i javne kampanje, predstavljanje rada i djelovanja organizacija civilnog društva i pružena savjetodavna pomoć ciljanoj skupini, osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od MS-a koje se susreću s problemom kršenja temeljnih ljudskih kroz nedovoljno osiguranu arhitektonsku i turističku pristupačnost, te neredovito ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Zagovaračkim i medijskim kampanjama: „Želiš li se mijenjati za moje mjesto“, „Zdravstvena rehabilitacija“, „Arhitektonska pristupačnost“ i „Turistička pristupačnost“ ukazalo se na probleme ciljane skupine u svrhu unapređivanja poštivanja ljudskih prava i zaštite prava osoba s invaliditetom. Uloga prijavitelja i partnera projekta je bila promicati poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom zagovaranjem jednakog postupanja prema njima, povećanjem svijest šire javnosti o svakodnevnim izazovima i problemima s kojima žive osobe s invaliditetom i njihove obitelji.

Prilikom realizacije projekta provođene su projektne aktivnosti u kojima su primjenjivani i neki novi pristupi, kao što je pružanje savjetodavne pomoći osobama s invaliditetom kroz radijske emisije „U eteru s psihologom“, a kojima se nastojalo pridonijeti poboljšanju kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom. Projektni partner iz Norveške Artepunkt Skandinavia značajno je doprinio svojim inovativnim i kreativnim pristupom u izradi medijskih sadržaja (radiom dramom) s ciljem upoznavanja šire javnosti o problemima i teškoćama s kojima se susreću osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze. Tijekom konferencije predstavljen i tijekom projekta snimljeni promotivni video o važnosti arhitektonske pristupačnosti i utjecanju nepristupačnosti na svakodnevni život stanovnika Slavonskog Broda.