U Rijeci održana javna tribina Društva za istraživanje i potporu na temu Pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom – gdje smo i kako dalje?

Dana 29. siječnja 2024. godine u RiHub-u u Rijeci u organizaciji udruge Društva za istraživanje i potporu (DiP) održana je javna tribina na temu Pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom – gdje smo i kako dalje?, pod nazivom ŽELIM RADITI!

Želim raditi je aktivnost iz kampanje za zagovaranje prava na rad osoba s invaliditetom koju provodi udruga Društvo za istraživanje i potporu kako bi potaknuli osobe s invaliditetom i poslodavce, ali i ključne dionike na poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Cilj ove javne rasprave je bio prikazati pozitivne primjere rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom te primjere dobre prakse sa željom uključivanja svih ključnih dionika u procese izjednačavanja mogućnosti za osoba s invaliditetom.

Na javnoj tribini predstavljena je i nova publikacija Društva za istraživanje i potporu Želim raditi! – pravo na rad osoba s invaliditetom koja je osmišljena kao podrška poslodavcima i osobama s invaliditetom pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Sadržaj publikacije namijenjen je široj i stručnoj javnosti, poslodavcima koji zapošljavaju ili žele zaposliti osobe s invaliditetom, onima koji u svom radu ili svakodnevnom životu susreću osobe s invaliditetom, ali i osobama s invaliditetom koje rade ili žele raditi.

Marta Berčić, predsjednica udruge Društvo za istraživanje i potporu, koje provodi programe socijalnih usluga za osobe s invaliditetom, upoznala je prisutne s novootvorenom društveno-poduzetničkom tvrtkom DIPLab, u kojoj zapošljavaju osobe s invaliditetom. Tako su se kao pozitivni primjeri iz prakse u zapošljavanju osoba s invaliditetom istaknuli Hotel Hilton Costabella, Veslački klub Jadran Rijeka te Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka.

Na raspravi sudjelovali su i ostali ključni dionici u zapošljavanju osoba s invaliditetom, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za profesionalnu rehabilitaciju, poslodavci kao pozitivni primjeri zapošljavanja osoba s invaliditetom koji su iznijeli svoja iskustva, ali i same osobe s invaliditetom koje rade. Na tribini je sudjelovala i savjetnica Tea Rubeša, predstavnica Pravobranitelja za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda u Rijeci.