U prostorima Sveučilišta u Zadru održan je 15. srpnja sastanak Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju

U prostorima Sveučilišta u Zadru održan je 15. srpnja sastanak Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju

17. srpnja 2022.Kategorije: Novosti

U prostorima Sveučilišta u Zadru održan je 15. srpnja sastanak Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju

Nakon više od godinu i pol dana mjesečnih online sastanka, po prvi puta je održan sastanak uživo predstavnika ureda za studente s invaliditeta, veleučilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Na sastanku se između ostalog razgovaralo o tome kako unaprijediti podršku za studente s invaliditetom kako bi se prevazišla sadašnja situacija u kojoj sveučilišta na sebe preuzimaju uloge socijalnog i zdravstvenog sustava. No jedino na taj način mogu omogućiti da studentima s invaliditetom budu osigurane osnovne usluge podrške, prijevoza i asistencije u studentskom domu koje nisu u domeni visokog obrazovanja, ali bez kojih ne mogu studirati. Na sastanku se razgovaralo o Sporazumu o osnivanju Koordinacije, o Pravilniku o STEM stipendijama koji je na e-savjetovanju, rezultatima E-savjetovanja Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, je li potrebno uključivati i predstavnike kojih tijela u rad Koordinacije.

Prisutni članovi Koordinacije obišli su studentski dom u sklopu Sveučilišta Zadar izgrađen sredstvima iz programa Europske unije Konkurentnosti i kohezija pri čemu su ih posebno zanimale sobe koje su prilagođene boravku osoba s invaliditetom. Više slika sa sastanka može se naći na Facebook stranici Sveučilišta u Zadru kojima se ovim putem još jednom zahvaljujemo na domaćinstvu.

 Facebook stranica Sveučilišta u Zadru

Koordinaciju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju čine predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ureda i sličnih službi potpore za studente s invaliditetom pri osam hrvatskih sveučilišta, predstavnici (koordinatori) veleučilišta i visokih učilišta, studentski predstavnici, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te studentskih udruga.

Ciljevi Koordinacije definirani su kao promicanje načela inkluzivnosti obrazovanja, nediskriminacije, univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe, osiguranje uvjeta za kvalitetno i jednako dostupno visoko obrazovanje na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, usklađivanje praksi postupanja u osiguravanju podrške studentima s invaliditetom na ustanovama visokog obrazovanja u RH, usklađivanje i zajedničko predlaganje inicijativa za unaprjeđenje položaja studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja, konzultacije oko iznalaženja rješenja za izazove prilikom uključivanja studenata s invaliditetom u sustav visokog obrazovanja, djelovati kao referentna točka koju će konzultirati razni dionici prilikom donošenja odluka i zakonskih rješenja koja se tiču studenata s invaliditetom te suradnja s međunarodnim ustanovama, institucijama, tijelima i organizacija i prenošenje pozitivnih međunarodnih praksi u području osiguranja pristupačnosti visokog obrazovanja.

Koordinacija se sastaje jednom mjesečno, a po potrebi i češće kako bi zajednički razmatrala bitna pitanja studenata s invaliditetom te ih na taj način što ujednačenije rješavala. Između sastanaka rad se odvija putem elektronske pošte i rada na dijeljenim dokumentima ili na neki drugi način kojim se ostvaruje zadani cilj.

Podijelite ovu objavu s drugima: