U Požegi održan okrugli stol na temu pristupačnost i mobilnosti za osobe s invaliditetom

U Požegi održan okrugli stol na temu pristupačnost i mobilnosti za osobe s invaliditetom

15. lipnja 2023.Kategorije: Novosti

Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i Požeško-slavonske županije organizirala je Okrugli stol na temu pristupačnost i mobilnosti za osobe s invaliditetom. Okrugli stol održan je 15. lipnja 2023. godine u prostorijama HGK u Požegi, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na događanju je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Osobe s invaliditetom s područja grada Požege i Požeško-slavonske županije svakodnevno nailaze na prepreke i okolnosti koje im otežavaju i inače otežano kretanje, a samim time i obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti. Brojnost takvih prepreka potaknula je Udrugu osoba s invaliditetom grada Požege i Požeško-slavonske županije da u suradnji s Područnim uredom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Osijek organizira okrugli stol kojim bi se ukazalo na ovaj problem te upozorilo donositelje odluka na lokalnoj i regionalnoj razini da se neosiguravanjem pristupačnosti krše temeljna ljudska prava i diskriminiraju osobe s invaliditetom. Na okrugli pozvani su predstavnici svih jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Požeško-slavonske županije, predstavnici ustanova i institucija, predstavnici lokalnih udruga te predstavnici lokalnih medija.

Okrugli stol započeo je uvodnom riječi predsjednice Udruge Jelosavke Jakovljević koja je istaknula probleme i prepreke zbog kojih se Udruzi najčešće obraćaju osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji. Također, upozorila je kako izostanak pravovremene reakcije i poduzimanja radnji iz vlastite nadležnosti u pojedinim slučajevima ukazivanja na prepreke potvrđuje da kod brojnih donositelja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini i dalje prisutna niska razina svijesti o ulozi koju imaju u osiguranju jednakih mogućnosti za sve svoje građane.

Savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje na temu Pristupačnost i mobilnost osoba s invaliditetom iz perspektive Pravobranitelja za osobe s invaliditetom – uloga lokalne zajednice kojim su okupljeni sudionici upoznati s normativnim okvirom iz kojega proizlazi obveza osiguranja pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, neovisno o tome gdje žive. Istaknuo je kako su pristupačnost i mobilnost preduvjet uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice, a predstavljajući promjene koje je u društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, kroz primjere iz prakse pobliže je pojasnio načela razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna – alate pomoću kojih se osigurava pristupačnost.

Također, savjetnik pravobraniteljice okupljene je upoznao s pritužbama koje vezano za pristupačnost i mobilnost na području Slavonije, Baranje i Srijema Ured pravobraniteljice najčešće zaprima. Prikazani su tako primjeri nepristupačnih javnih površina, nogostupa, pješačkih prijelaza, previsokih rubnjaka, nepristupačne prometne signalizacije, nepristupačne građevine javne namjene, uključujući i nepropisno izvedene elemente pristupačnosti.

Poseban naglasak stavljen je na nepristupačnost vozila javnog prijevoza i popratne infrastrukture (stajališta, informacije i dr.) i na prepreke vezane za parkiranje (nedostatak parkirališnih mjesta označenih za vozila osoba s invaliditetom, nepropisno parkiranje na ta mjesta i zlouporabu znaka pristupačnosti).

Zbog svega navedenog savjetnik pravobraniteljice istaknuo je važnost uloge općina, gradova i županija u osiguranju pristupačnosti i omogućavanju pristupa sigurnom i dostupnom prijevoznom sredstvu te omogućavanju slobode kretanja, odnosno kretanja na način i u vrijeme koje osobe s invaliditetom same izaberu.

Također, iznio je prijedloge i ponovio preporuke pravobraniteljice o mjerama i konkretnim aktivnostima kojima donosioci odluka na lokalnoj i regionalnoj razini – kao nositelji vlasti koji su najbliži svojim građanima – mogu doprinijeti osiguranju pristupačnosti i mobilnosti.

Prisutnim predstavnicima ustanova koje djeluju na lokalnoj razini upućeni su prijedlozi i preporuke o tome što svatko od njih, u svom području djelovanja može učiniti kako bi se uklonile prepreke o kojima se govorilo i na taj način osigurao ravnopravan položaj osoba s invaliditetom u društvu.

Izneseni su primjeri pozitivne prakse iz pojedinih sredina koji potvrđuju kako za osiguranje pristupačnosti i mobilnosti nisu neophodni veliki fiskalni kapacitet i velik broj osoba s invaliditetom na području općine ili grada, nego prije svega volja i otvorenost za analiziranje i uvažavanje potreba svojih građana te proaktivnost u iznalaženju rješenja kojima će se ispuniti te potrebe.

Nakon izlaganja savjetnika pravobraniteljice uslijedila je rasprava i razmjena iskustava svih sudionika. Izneseni komentari, prijedlozi i mišljenja dovode do zaključka da kod sudionika okruglog stola postoji volja i želja za poduzimanjem konkretnih mjera i aktivnosti usmjerenih na osiguranje pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom, ali razočaravajuća je činjenica da je od 11 JLP(R)S područja Požeško-slavonske županije, na okrugli stol svoje predstavnike poslalo samo tri (3) jedinice (Županija, Grad Pleternica i Općina Brestovac). Navedeno potvrđuje da je kod donositelja odluka na lokalnoj razini i dalje prisutan nedostatak senzibiliteta i prepoznavanja vlastite uloge u osiguranju jednakih mogućnosti i ravnopravnog položaja osoba s invaliditetom koje žive na njihovom području.

Ono što ohrabruje je brojnost i velik odaziv predstavnika osnovnih i srednjih škola koji su iskazali volju i želju za uvažavanjem iznesenih prijedloga i preporuka te su pokazali otvorenost za daljnju suradnju s lokalnim udrugama i Pravobraniteljem za osobe s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: