U Pleternici održan tematski skup o pravima i položaju osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi

U Pleternici održan tematski skup o pravima i položaju osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi

17. listopada 2021.Kategorije: Novosti

U Pleternici održan tematski skup o pravima i položaju osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi

Udruga slijepih Šestočka iz Pleternice, sa partnerskim udrugama te uz podršku Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom organizirala je dana 15. listopada 2021. godine tematski skup povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa. Skup na temu „Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi“ održan je u Pleternici u prostoru Interpretacijskog centra Terra Panonica, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na skupu je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Skup je bio podijeljen na tri tematske cjeline tijekom kojih se raspravljalo o sljedećim temama: Obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom; Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i druga prava osoba s invaliditetom; Zaštita od svih oblika nasilja osoba s invaliditetom.
Na samom početku okupljenim predstavnicima i članovima lokalnih udruga, predstavnicima JLP(R)S, državnih institucija i medija obratio se predsjednik Udruge Šestočka, Marinko Zeljko. Istaknuo je kako unatoč pozitivnim pomacima koji u znatnoj mjeri omogućuju uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevne životne aktivnosti, njihov položaj u ruralnim sredinama je i dalje iznimno težak. Iznio je konkretne primjere i probleme s kojima se osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama na području Požeško-slavonske županije svakodnevno susreću. Istaknuo je kako od ukupnog broja stanovnika ove županije čak 17,3% osoba ima neki oblik invaliditeta te je pozvao predstavnike državnih, regionalnih i lokalnih vlasti na poduzimanje konkretnih mjera kojima će se položaj osoba s invaliditetom poboljšati.
Mjere i aktivnosti koje trenutno poduzima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predstavila je savjetnica ministra Zvjezdana Bogdanović. U svom izlaganju prisutne je upoznala sa predstojećim izmjenama normativnog okvira koji uređuje prava i usluge iz sustava socijalne skrbi (Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te donošenje/izmjena niza zakona) te je posebno istaknula kako je velika odgovornost i obveza osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom upravo na jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
Predstavnice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te savjetnica iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prisutne su upoznali sa mjerama i poticajima koji su osigurani za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom te općenito sa mogućnostima i pravima koje imaju osobe s invaliditetom prilikom potrage za zaposlenjem i tijekom radnog odnosa.
Od jedanaest JLP(R)S koje su pozvane na tematski skup, odazvalo se troje predstavnika (Požeško-slavonska županija te gradovi Pakrac i Pleternica) koji su predstavili projekte kojima je osigurana podrška osobama s invaliditetom te su izrazili spremnost na poduzimanje radnji i aktivnosti predloženih tijekom skupa.
Savjetnik pravobraniteljice okupljene je upoznao sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. U odnosu na svaku pojedinu temu savjetnik pravobraniteljice istaknuo je probleme zbog kojih se osobe s invaliditetom najčešće obraćaju Uredu pravobraniteljice te koje radnje i aktivnosti se poduzimaju povodom zaprimljenih upita i pritužbi. Također, kroz raspravu po svakoj pojedinoj temi iznio je prijedloge mjera i aktivnosti kojima donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini mogu doprinijeti uklanjanju iznesenih problema s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Poseban naglasak stavljen je na obvezu osiguravanja pristupačnosti objekata (npr. škole, zdravstvene ordinacije, upravne zgrade) i javnih površina, zatim na nužnost osiguravanja pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom, a predstavnici lokalne i regionalne vlasti upoznati su s primjerima dobre prakse iz drugih sredina kojima se primjerenim mjerama općina, gradova i županija izjednačilo mogućnosti osoba s invaliditetom u svim područjima života (odgoj, obrazovanje, zapošljavanje, rad, socijalna skrb i dr.). Također, istaknuta je važnost i značaj organizacija civilnog društva koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te je stoga predloženo da općine, gradovi i županija u njima prepoznaju prvenstveno partnere s kojima će otvoreno surađivati i pružati im podršku u radu.
Uz organizatore i predstavnike navedenih institucija, u raspravi i otvorenom dijalogu sudjelovali su i svi prisutni članovi lokalnih udruga, kao i pojedini poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom koji su iznijeli svoja iskustva i prijedloge vezano za uspješno uključivanje na tržište rada. Razmjena iskustava i mišljenja te konkretni prijedlozi koji su izneseni tijekom panel rasprave objediniti će se u zaključke koji će poslužiti donositeljima odluka na nacionalnoj te posebno lokalnoj i regionalnoj razini kako bi javne politike, programi i mjere koje se poduzimaju bile primjerene potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na području Požeško-slavonske županije.
Nakon sudjelovanja na tematskom skupu, savjetnik pravobraniteljice održao je sastanak i savjetovanje sa predstavnicima lokalnih udruga te se tom prilikom uvjerio u značaj i važnost brojnih aktivnosti koje provode i kojima osiguravaju za život neophodne usluge osobama s invaliditetom na ovom području. Problemi na koje su predstavnici udruga tijekom sastanka ukazali, kao i prijedlozi koje su iznijeli biti će temelj za predstojeće aktivnosti pravobraniteljice kojima će se nastojati ukloniti prepreke na koje je ukazano.

Podijelite ovu objavu s drugima: