U Osijeku održano predstavljanje projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe s psihosocijalnim teškoćama“

U Osijeku održano predstavljanje projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe s psihosocijalnim teškoćama“

Dana 1. rujna 2020. godine, u Osijeku održano je predstavljanje projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe s psihosocijalnim teškoćama“. Nositelj projekta je Udruga Ludruga iz Zagreba, a partneri na projektu su: Udruga za psihosocijalnu pomoć Susret iz Zagreba, Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići iz Slavonskog Broda, Stiching koalicija za rad sa psihotraumom i mir iz Vukovara, Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici Gita iz Ogulina, Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica iz Dubrovnika, Centar za pružanje usluga u zajednici JA kao i TI iz Osijeka i suradnici iz Udruge za promicanje duševnog zdravlja Feniks Split.
Tijekom predstavljanja projekta predstavnici projektnih partnera upoznali su prisutne sa dosadašnjim iskustvima vezano za rad mobilnih timova peer podrške te istaknuli kako je cilj ovog projekta socijalno uključiti, osnažiti, te povećati kvalitetu života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Razvijanjem peer podrške u zajednici želi se proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način doprinijeti stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH.
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., po pozivu: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“. Ukupni proračun projekta iznosi 1.497.924,11 kuna i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda. Predviđeno trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci i provoditi će se u sedam županija.
Provođenjem projekta omogućiti će se nastavak kontinuiranog rada mobilnog peer tima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, dok će se u preostalih šest županija u kojima se projekt provodi proširiti primjeri dobre prakse peer podrške. Navedeno će se postići osnivanjem i kontinuiranom provedbom grupa uzajamne podrške u tih šest županija te uspostavom i kontinuiranim radom mobilnih timova za pružanje peer podrške. Također, projektom je predviđena uspostava i rad telefonske linije za emocionalnu podršku te jačanje kapaciteta stručnjaka po profesiji (socijalni radnici, psiholozi, soc. pedagozi…) o CARe metodologiji i principima rada orijentiranog ka oporavku u šest županija.
Predstavnici projektnih partnera istaknuli su kako je svrha projekta da se kroz dostupnost inovativnih izvaninstitucionalnih usluga peer podrške u zajednici postigne socijalno uključivanje i osnaživanje te povećavanje kvalitete života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na predstavljanju projekta je prisustvovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.