U Osijeku održano predavanje za studente Upravnog studija Pravnog fakulteta Osijek

Dugogodišnja uspješna suradnja Pravnog fakulteta Osijek i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom nastavljena je predavanjem za studente Stručnog prijediplomskog Upravnog studija. Predavanje je 13. studenog 2023. godine na Pravnom fakultetu Osijek održao Mario Burek, savjetnik iz Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku.

Studenti Upravnog studija u svom budućem profesionalnom radu – kao pravnici, referenti, savjetnici, službenici u javnim tijelima i ustanovama, pravosudni djelatnici, odvjetnici i mogući kreatori lokalnih i nacionalnih politika (npr. gradonačelnici, ministri, načelnici i dr.) – često će biti u prilici donositi odluke koje izravno utječu na živote osoba s invaliditetom. Stoga, ovim predavanjem ih se željelo osvijestiti o njihovoj ulozi u izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom, odnosno ulozi u stvaranju okruženja u kojemu će osobe s invaliditetom moći ostvarivati i zaštititi svoja prava ravnopravno s ostalim građanima.

Tijekom predavanja studenti prve godine Upravnog studija upoznati su sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse prikazano je tko i u kojim situacijama te na koji način se može obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje Pravobranitelj za osobe s invaliditetom provodi po zaprimljenim obraćanjima.

Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju okupljenima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.

Ukazano je na važnost korištenja odgovarajuće terminologije, primjenu odgovarajućih modela prilikom komunikacije te obveze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajnijeg međunarodno pravnog dokumenta za osobe s invaliditetom.

Studentima je pojašnjena promjena u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom te shvaćanje invaliditeta kao pitanja ljudskih prava, razlika između modaliteta invaliditeta, kao i odnos osoba koje kroz obavljanje svojih poslova dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom.

S obzirom da je predavanje održano u sklopu predmeta Upravno pravo, poseban naglasak stavljen je na primjere kršenja prava koje osobe s invaliditetom imaju kao stranke u upravnim postupcima pred različitim tijelima javne vlasti. Studentima su uz primjere kršenja prava ujedno predstavljeni i pozitivni primjeri koji im mogu biti smjernice u njihovu budućem radu.

Buduće pravnike predavanjem se željelo potaknuti na promišljanje o tome kako i na koji način svatko od nas u svom okruženju, posebno kao budući pravnik, može doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije osoba s invaliditetom, odnosno doprinijeti stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg društva u kojemu će osobe s invaliditetom biti ravnopravni građani s jednakim mogućnostima za sudjelovanje u svim životnim aktivnostima kao i svi ostali.