U Osijeku održani radionica i okrugli stol na temu „Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom za tržište rada – prilike i mogućnosti“

U Osijeku održani radionica i okrugli stol na temu „Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom za tržište rada – prilike i mogućnosti“

6. listopada 2021.Kategorije: Novosti

U Osijeku održani radionica i okrugli stol na temu „Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom za tržište rada – prilike i mogućnosti“

Centar za poduzetništvo, u suradnji sa Područnim Uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek i Područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Osijek organizirao je dana 5. listopada 2021. godine radionicu i okrugli stol pod nazivom: „Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom za tržište rada – prilike i mogućnosti“. Događanje je održano u prostorijama Centra za poduzetništvo u Osijeku, a jednu od radionica vodio je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Centar za poduzetništvo iz Osijeka provodi projekt pod nazivom: „Jačanje kompetencija osoba invaliditetom za tržište rada” koji je sufinanciran od strane Osječko-baranjske županije iz programa za financiranje programa i projekata osposobljavanja osoba s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije za tržište rada u 2020/ 2021. godini. Svrha projekta je osnaživanje osoba s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije s ciljem poticanja i stvaranja boljih mogućnosti njihovog zapošljavanja te boljih uvjeta za njihovu ekonomsku neovisnost i samostalnost, te im pružiti znanja i poboljšati vještine kojima mogu proaktivno pristupiti potencijalnim poslodavcima te istima istaknuti svoja znanja, vještine i sposobnosti za određeno radno mjesto. Također, kroz projektne aktivnosti želi se informirati osobe s invaliditetom o mogućnosti pokretanja vlastitog poslovanja u svrhu ekonomske neovisnosti, a samim time poticati razvoj poduzetništva. Radi ostvarivanja prethodno navedenih ciljeva projekta, Centar za poduzetništvo je uspostavio suradnju sa Područnim Uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek i Područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Osijek te organizirao događanje u sklopu kojega su održane radionice i okrugli stol za predstavnike udruga s područja Slavonije, Baranje i Srijema, kao i za predstavnice poslodavaca, ustanova i institucija s tog područja.
Tijekom prve radionice savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom – Pravni položaj i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Na taj način, okupljeni su se upoznali sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja. Također, primjerima iz prakse rada Ureda sudionici su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Obzirom na cilj projekta, savjetnik pravobraniteljice poseban je naglasak stavio na prava osoba s invaliditetom u području zapošljavanja i rada, iznio je najčešće primjere kršenja tih prava te prisutne upoznao sa načinima ostvarivanja prava i zaštite od diskriminacije temeljem invaliditeta.
Druge dvije radionice održali su savjetnik za zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te stručna suradnica Centra za poduzetništvo. U svojim izlaganjima prisutne su pobliže upoznali sa mjerama i poticajima koji su osigurani za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, poticajima namijenjenim za samozapošljavanje, kao i načinima ostvarivanja istih.
Nakon održanih radionica i izlaganja uslijedila je obostrana raspravu i razmjena iskustava tijekom koje su predstavnici lokalnih udruga ukazali na probleme i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu, posebno u odnosu na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom prilikom traženja zaposlenja ili tijekom radnog odnosa. Prisutni poslodavci koji zapošljavaju veći broj osoba s invaliditetom iznijeli su svoja – pozitivna – iskustva vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom te na taj način pokušali utjecati na uklanjanje predrasuda koje u velikoj mjeri i dalje otežavaju položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Podijelite ovu objavu s drugima: