U Osijeku održane edukativne radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju

U Osijeku održane edukativne radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju

26. travnja 2023.Kategorije: Novosti

U Osijeku održane edukativne radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek i Centar za autizam Osijek, u suradnji sa Područnim Uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek organizirali su radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju. Radionice su održane 24. i 25. travnja 2023. godine, a vodio ih je Mario Burek, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Roditelji djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju COO Ivan Štark i CZA Osijek inicirali su organiziranje radionica tijekom kojih bi se upoznali s pravima koja se mogu ostvariti temeljem invaliditeta i mogućnostima koje imaju u smislu ostvarivanja i zaštite tih prava kao i zaštite od diskriminacije temeljem invaliditeta.
Tim povodom, kao nastavak aktivne suradnje koju imaju Ured pravobraniteljice i ove dvije ustanove organizirane su radionice tijekom kojih je savjetnik pravobraniteljice održao izlaganje na temu: „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj“. Prva radionica održana je 24. travnja u COO Ivan Štark, a druga 25. travnja u CZA Osijek.
Tijekom navedenog izlaganja okupljeni roditelji djece s teškoćama u razvoju upoznati su s nadležnosti, djelokrugom i načinom rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse rada Ureda roditelji su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te ih se kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
S obzirom na iskazani interes roditelja, kroz prikaz rješavanja konkretnih slučajeva iz rada Ureda prisutni su dobili odgovore na pitanja kao što su:
Kako ostvariti osobnu invalidninu, koje su mogućnosti kada se dobije negativno rješenje ili se osobna invalidnina ukine?
Kome se žaliti na nepravilnosti tijekom vještačenja?
Koji su oblici razumne prilagodbe za djecu s teškoćama u razvoju?
Da li imam pravo na razumnu prilagodbu organizacije rada od strane svog poslodavca radi brige o djetetu s teškoćama u razvoju?
Što znači oduzimanje poslovne sposobnosti osobi s invaliditetom?
Zašto je i za dijete s najtežim oblikom autizma tako teško ostvariti status roditelja njegovatelja?
Gdje i kako ishoditi rješenje o postotku tjelesnog oštećenja?
Koja prava imamo ako dijete ima utvrđeno 100% tjelesno oštećenje?
Kako osigurati pristupačnost nogostupa i pješačkih prijelaza u mom naselju?
Kako se boriti protiv zlouporabe znaka pristupačnosti?
Kako požuriti postupak ostvarivanja prava temeljem invaliditeta?
Kroz odgovore na ova i slična pitanja roditelji su upoznati s mogućnostima koje imaju na raspolaganju te ih se na taj način željelo osnažiti i osvijestiti o načinu ostvarivanja i zaštite prava temeljem invaliditeta.
Na radionicama su prisustvovali i roditelji djece s teškoćama u razvoju koja se nalaze pri kraju školovanja te se nalaze pred novim izazovima – eventualnim nastavkom obrazovanja, odnosno studiranjem ili uključivanjem na tržište rada i potragom za zaposlenjem. Stoga, savjetnik pravobraniteljice posebno je ukazao na prava osoba s invaliditetom u području zapošljavanja i rada, iznio je najčešće primjere kršenja tih prava te je prisutne upoznao sa načinima ostvarivanja prava i zaštite od diskriminacije temeljem invaliditeta. Pružene su korisne informacije i podijeljena iskustva koja mogu pomoći u uspješnijem pronalasku posla, a poseban naglasak stavljen je na primjere dobre prakse koji se odnose na osiguranje razumne prilagodbe i drugih oblika podrške i potpore prilikom obrazovanja, zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom. Prisutni su tako upoznati sa mogućnostima i pravima studenata s invaliditetom te su upućeni u „Brošuru za sadašnje i buduće studente s invaliditetom“ koju je izradila Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju, a dobili su i konkretne odgovore na pitanja poput:
Koja su prava osobe s invaliditetom koja traži posao i kako ih ostvariti?
Što je to razumna prilagodba radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada?
Da li je uskraćivanje razumne prilagodbe radnog mjesta diskriminacija osobe s invaliditetom?
Koji su dostupni oblici podrške za osobu s invaliditetom koja želi raditi?
Da li zaposlenje utječe na prava iz sustava socijalne skrbi?
Kako ostvariti beneficirani radni staž?
Odgovori na ova i brojna druga pitanja pruženi su kroz obostranu raspravu, a sudionici su ujedno iskoristili priliku i ukazali na poteškoće i prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu u svojoj lokalnoj sredini. Obje radionice su zaključene pojedinačnim savjetovanjima sa savjetnikom pravobraniteljice usmjerenima na otklanjanje iznesenih problema i lakše ostvarivanje prava temelju invaliditeta.

Podijelite ovu objavu s drugima: