U Osijeku održana tribina za studente Pravnog fakulteta Osijek

U Osijeku održana tribina za studente Pravnog fakulteta Osijek

11. ožujka 2020.Kategorije: Novosti

U Osijeku održana tribina za studente Pravnog fakulteta Osijek

Studentski zbor Pravnog fakulteta u Osijeku organizirao je tribinu kojom se studentima Pravnog fakulteta željelo približiti institut pravobranitelja za osobe s invaliditetom, upoznati ih sa pravima i obvezama koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te općenito pravima osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. U sklopu tribine koja je održana 11. ožujka 2020. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku, savjetnik pravobraniteljice Mario Burek održao je predavanje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom“.
Sudionici tribine, uz profesore Pravnog fakulteta u Osijeku, bili su studenti prve dvije godine Integriranog studija prava, Stručnog upravnog studija i Studija socijalnog rada. Tribina je organizirana kako bi se studenti potaknuli na promišljanje i osposobljavanje za primjenjivanje pravne problematike na konkretnim situacijama koje se odnose na osobe s invaliditetom. S tim ciljem, savjetnik pravobraniteljice tijekom svog izlaganja studente je upoznao sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse rada Ureda studenti su upoznati o tome tko i u kojim situacijama te na koji način se može obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju studentima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja. Ukazano je na važnost korištenja odgovarajuće terminologije, primjenu odgovarajućih modela prilikom komunikacije te obveze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajnijeg međunarodno pravnog dokumenta za osobe s invaliditetom.
Upravo promjena u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom te shvaćanje invaliditeta kao pitanja ljudskih prava, razlika između modaliteta invaliditeta, kao i odnos osoba koje kroz obavljanje svojih poslova dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom, bile su teme diskusije koja je uslijedila nakon samog izlaganja.
Tribini je prisustvovalo 80 studenata koji su aktivno sudjelovali u predavanju i pripremljenim vježbama kojima su kroz praktične primjere iz rada Ureda pripremljeni za prepoznavanje situacija u kojima se može obratiti Uredu pravobraniteljice. Također, studente se na ovaj način željelo potaknuti na promišljanje kako i na koji način svatko u svom okruženju, kako privatnom tako i profesionalnom, može doprinijeti uklanjanju prepreka i problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.

Podijelite ovu objavu s drugima: