U Osijeku održana savjetodavca radionica o provedbi Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027.

U Osijeku održana savjetodavca radionica o provedbi Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027.

Dana 6. prosinca 2022. godine u prostorijama Gradske četvrti Gornji grad u Osijeku održana je savjetodavna radionica o provedbi Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027., čiji je nositelj izrade Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uspostavljena je mreža koordinatora – osoba za praćenje i izvještavanje o provedbi Nacionalnog plana imenovanih od strane središnjih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora. Mrežu čini 13 predstavnika središnjih tijela državne uprave te 21 regionalni koordinator (županijske razvojne agencije), radi učinkovite koordinacije poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.
Savjetodavna radionica održana 6. prosinca u Osijeku poslužila je kako bi se predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima pružatelja socijalnih usluga, organizacijama civilnog društva i ostalim dionicima važnim za provedbu ovog strateškog dokumenta pružile smjernice i korisni alati za djelotvornu provedbu i praćenje Nacionalnog plana, s posebnim naglaskom na smjernice za razvoj vlastitih mjera u okviru lokalnih i regionalnih planova razvoja.
Tijekom radionice predstavnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike okupljenima su predstavile nacionalne strateške dokumente, analizu postignutih rezultata u provedbi prethodnog strateškog dokumenta koji se odnosio na izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom te su posebno predstavljeni aktualni Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2021.-2027. i Akcijski plan za razdoblje 2021. do 2024. godine. Također, kroz upoznavanje sa logikom intervencije u dizajnu javnih politika i provedbi Nacionalnog plana sudionici radionice dobili su korisne informacije i savjete o konkretnim mjerama i aktivnostima pomoću kojih se mogu ostvariti ciljevi zadani strateškim dokumentima.
Zaključci radionice trebali bi poslužiti svim dionicima u osmišljavanju i provedbi politika usmjerenih na osobe s invaliditetom na lokalnoj i regionalnoj razini, a smjernice i korisne alate predstavljene na radionici nužno je koristiti kako bi se osigurala djelotvorna provedba Nacionalnog plana i doprinijelo izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u svakodnevne životne aktivnosti u svim područjima.