U Osijeku održana radionica za osobe s invaliditetom

U Osijeku održana radionica za osobe s invaliditetom

25. srpnja 2023.Kategorije: Novosti

Kršćanska humanitarna udruga “Putevi milosti” organizirala je za svoje članove, zainteresirane osobe s invaliditetom, djelatnike i volontere, edukativnu radionicu na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj“. Radionica je održana 25. srpnja 2023. godine u prostorijama Udruge u Osijeku, a voditelj radionice bio je savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek.

Udruga Putevi milosti iz Osijeka već više od deset godina provodi aktivnosti i projekte usmjerene na pružanje podrške osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji. Uz svakodnevne aktivnosti i pružanje usluga podrške, udruga kontinuirano surađuje s institucijama važnim za zaštitu prava osoba s invaliditetom. S tim u vezi, uspostavljena je suradnja s Područnim uredom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku te je organizirana edukativna radionica namijenjena osobama s invaliditetom, članovima njihovih obitelji, osobnim asistentima i korisnicima osobne asistencije te djelatnicima i volonterima udruge. Radionica je organizirana na inicijativu samih osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju kako bi se upoznali s pravima koja se mogu ostvariti na temelju invaliditeta i mogućnostima koje imaju u smislu ostvarivanja i zaštite tih prava kao i zaštite od diskriminacije temeljem invaliditeta.

Radionica je započela uvodnom riječi predsjednika udruge Kreše Žarkovića, a nakon toga savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje kojim su okupljeni upoznati s nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom.

Poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku, odnosno primjere iz prakse rada pomoću kojih su sudionici radionice upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Pravobranitelju za osobe s invaliditetom te koje se aktivnosti provode po zaprimljenim obraćanjima.

Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.

Sudionicima radionice predstavljeni su primjeri iz prakse i slučajevi pomoću kojih su dobili detaljne odgovore na pitanja koja su ih zanimala. Izdvajamo neka od njih.

Kako ostvariti osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, koje su mogućnosti kada se dobije negativno rješenje ili se neko od tih prava ukine?

Kome se žaliti na nepravilnosti tijekom vještačenja?

Da li imam pravo na razumnu prilagodbu rada od strane svog poslodavca?

Što je to razumna prilagodba radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada?

Što je diskriminacija temeljem invaliditeta i kako se zaštititi od nje?

Gdje i kako ishoditi rješenje o postotku tjelesnog oštećenja?

Koja prava imam ako mi je utvrđeno 100% tjelesno oštećenje?

Kako osigurati pristupačnost nogostupa i pješačkih prijelaza u mom naselju?

Kako se boriti protiv zlouporabe znaka pristupačnosti?

Kako požuriti postupak ostvarivanja prava temeljem invaliditeta?

Koja su prava osobe s invaliditetom koja traži posao i kako ih ostvariti?

Da li je uskraćivanje razumne prilagodbe radnog mjesta diskriminacija osobe s invaliditetom?

Koji su dostupni oblici podrške za osobu s invaliditetom koja želi raditi?

Da li zaposlenje i plaća utječu na prava iz sustava socijalne skrbi?

Kako ostvariti beneficirani radni staž?

Što nam donosi novi Zakon o osobnoj asistenciji?

Tijekom radionice pruženi su odgovori na ova, ali i brojna druga pitanja, a sudionici su dobili korisne informacije o mogućnostima koje imaju u situacijama kada prepoznaju kršenje prava ili diskriminaciju na temelju invaliditeta. Također, tijekom radionice sudionici su iznoseći svoja iskustva ukazali na teškoće i prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu u svojoj lokalnoj sredini.

Radionica je zaključena pojedinačnim savjetovanjima sa savjetnikom pravobraniteljice usmjerenima na otklanjanje iznesenih problema i lakše ostvarivanje prava na temelju invaliditeta.

Podijelite ovu objavu s drugima: