U Osijeku održana radionica „Turizam – pristupačan za sve“

U Osijeku održana radionica „Turizam – pristupačan za sve“

27. svibnja 2022.Kategorije: Novosti

U Osijeku održana radionica „Turizam – pristupačan za sve“

Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom organizira niz događanja pod geslom „Turizam – pristupačan za sve“ na temu pristupačnosti turističke ponude turistima s invaliditetom. Prva u nizu radionica koje se organiziraju na ovu temu održana je dana 24. svibnja 2022. godine u Hotelu Osijek u Osijeku, a zainteresirani su ju mogli pratiti i putem online prijenosa uživo. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici su sudjelovali zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Osobe s invaliditetom kontinuirano upozoravaju na brojne prepreke koje im onemogućavaju uživanje u cjelokupnoj turističkoj ponudi na ravnopravnoj osnovi kao i osobama bez invaliditeta. Unatoč značaju i važnosti turizma u Republici Hrvatskoj te popularnosti Hrvatske kao turističke destinacije, pozitivni pomaci vezani za pristupačnost turističke ponude osobama s invaliditetom i dalje su minimalni u odnosu na brojne prepreke na koje nailaze kao turisti. Stoga, Ministarstvo turizma i sporta i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom zajednički će tijekom 2022. godine provoditi niz aktivnosti usmjerenih na podizanje razine svijesti i senzibiliziranje svih dionika u turizmu, dok se one ključne – pružatelje turističkih usluga – želi potaknuti i motivirati na korištenje dostupnih mjera i sredstava kako bi proširili i obogatili svoju turističku ponudu na način da se omogući svakoj osobi s invaliditetom da slobodno bira turističku destinaciju po vlastitoj želji.
Na radionici održanoj po hibridnom modelu (uživo i uz online prijenos) u Osijeku okupili su se pružatelji turističkih usluga (vlasnici, voditelji, djelatnici turističkih i ugostiteljskih objekata), predstavnici JLP(R)S, djelatnici razvojnih agencija, turističkih zajednica i strukovnih škola u kojima se obrazuju budući turistički djelatnici. Također, radionicu su pratili i predstavnici udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom.
Predstavnice Ministarstva turizma i sporta okupljene su upoznale sa brojnim mjerama i osiguranim sredstvima koja su na raspolaganju pružateljima usluga u turizmu kako bi ih koristili za osiguranje pristupačne turističke ponude. Istaknule su kako je posljednjih godina turizam doživio ekspanziju i kontinuirani rast te je postao jedan od najbrže rastućih ekonomskih sektora na svijetu i ključni pokretač socio-ekonomskog napretka, a tema pristupačnog turizma je središnji element svake politike odgovornog i održivog razvoja. Stoga, Ministarstvo turizma i sporta različitim će aktivnostima i dalje poticati društvenu uključenost osoba s invaliditetom u turizam s ciljem njihova ravnopravnog konzumiranja turističkih doživljaja te u konačnici snažnijeg prepoznavanja Hrvatske kao uključive turističke destinacije. Uz pružanje detaljnih informacija o dostupnim mjerama i sredstvima, okupljenima su predstavile primjere dobre prakse, odnosno provedene projekte kojima se educiralo djelatnike u turističkom sektoru o specifičnostima koje proizlaze iz pojedine vrste invaliditeta, projekte kojima se povećala zaposlenost osoba s invaliditetom u turizmu te projekte kojima se podigla razina pristupačnosti turističke ponude.
Suradnici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom upoznali su sudionike radionice sa obvezom osiguranja pristupačnosti turističkih usluga, ukazali su na izazove i prepreke na koje osobe s invaliditetom nailaze kao turisti, te su predstavljeni primjeri dobre prakse i prijedlozi kako se postupajući po načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna te prepreke mogu ukloniti. Posebno je naglašeno kako osiguranje pristupačnosti turističkih usluga i proizvoda osobama s invaliditetom nije samo obveza svih dionika u društvu, nego je i prilika za pružatelje usluga da iskoriste potencijal koji postoji u tako obogaćenoj turističkoj ponudi, jer osobe s invaliditetom su najveća manjinska skupina na svijetu (15% ukupnog stanovništva), brojne osobe s invaliditetom žele i vole putovati te će se rado vraćati na odredišta za koja znaju da su pristupačna, a istraživanja pokazuju kako su osobe s invaliditetom ”zahvalni” gosti koji gotovo uvijek putuju u pratnji, često dugo ostaju na jednom mjestu i putuju izvan sezone. Unatoč navedenom, osobe s invaliditetom i dalje nailaze na prepreke i izazove već prilikom pokušaja pronalaska smještaja te planiranja putovanja i boravka. Vrlo često ne postoje informacije o razini pristupačnosti smještajnog objekta i ostalih sadržaja na željenoj destinaciji, a poseban problem predstavljaju pogrešne ili nepotpune informacije, odnosno oglašavanje npr. nekog smještajnog objekta pristupačnim – a da to u stvarnosti nije tako. Također, u većem dijelu Republike Hrvatske i dalje je iznimno teško, gotovo nemoguće, pronaći u potpunosti pristupačan smještajni objekt, jer dolaskom na odredište turisti se susreću s brojnim preprekama od kojih su najčešće arhitektonske prepreke koje onemogućavaju kretanje invalidskim kolicima, npr. visoki pragovi, stepenice, nepostojanje dizala ili pristupačne kosine, nepristupačan krevet, neadekvatne površine za kretanje, nepostojanje pristupačno uređenog parkirališnog mjesta i sl. Uz navedeno, poseban problem predstavlja nepristupačnost ostalih sadržaja i usluga koji čine turističku ponudu, npr. plaže, bazeni, ugostiteljski objekti, terase, znamenitosti i sl. Osobe s invaliditetom upozoravaju i na izostanak pristupačno uređenih sanitarnih čvorova i zahoda, kako u smještajnim objektima, tako i u objektima koje žele posjetiti (npr. muzeji, koncertne dvorane, sportski objekti, kafići, restorani i sl.) te na manifestacijama koje se održavaju na javnim površinama. Također, prisutnima je ukazano na probleme koje osobama s invaliditetom predstavlja komunikacijska i informacijska nepristupačnost, kao i nepristupačnost digitalnih sadržaja koji se odnose na turističku ponudu.
Nadalje, suradnici pravobraniteljice iznijeli su brojne primjere iz kojih se može zaključiti kako pristupačnost zbog svoje univerzalnosti višestruko koristi svima, a posljedično donosi veću dobit i ekonomski pomaže razvoju sredina kao turističkih destinacija, jer što je pristupačno osobama s invaliditetom biti će pristupačno i osobama starije životne dobi, roditeljima s djecom, a konačno i svima ostalima. Kreiranje proizvoda i usluga prema načelu univerzalnog dizajna – npr. kosine/rampe umjesto stepenica, niskopodni autobusi, niskopodni tramvaji, digitalno pristupačne aplikacije i pristupačne mrežne stranice – samo je jedan od načina na koji se osigurava pristupačnost svim turistima, ali i lokalnom stanovništvu.
Na radionici su aktivno sudjelovali vlasnici i voditelji lokalnih ugostiteljskih i turističkih objekata (Maksimilian Osijek, Didin konak Kopačevo i Hostel Belišće) koji su pristupačnost svoje ponude podigli na iznimno visoku razinu. U obraćanju okupljenima iznijeli su svoja iskustva o tome što ih je potaknulo da svoju ponudu učine pristupačnijom osobama s invaliditetom i kakav utjecaj je to imalo na njihovo poslovanje.
Upravo primjeri i iskustva pružatelja turističkih usluga potvrdili su da se pristupačnost turističke ponude može podići na iznimno visoku razinu uz malo dobre volje, promišljanja i vodeći se načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna. Također, zajednički zaključak svih je da ulaganja u pristupačnost donose veći broj posjetitelja – ne samo osoba s invaliditetom – a obzirom da razvoj turizma izravno utječe na razvoj svake lokalne sredine, nužno je da pružatelji turističkih usluga koji imaju volju osigurati pristupačnost – u tome dobiju još snažniju podršku i potporu lokalne i regionalne vlasti.
Nakon svih izlaganja sudionici radionice aktivno su sudjelovali u raspravi tijekom koje su izneseni brojni prijedlozi o tome što svatko u svom području djelovanja može učiniti kako bi se turistička ponuda učinila u potpunosti pristupačnom osobama s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: