U Osijeku održana radionica na temu „Institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom – Pravni položaj i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“

U Osijeku održana radionica na temu „Institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom – Pravni položaj i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“

30. ožujka 2022.Kategorije: Novosti

U Osijeku održana radionica na temu „Institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom – Pravni položaj i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“

Dana 30. ožujka 2022. godine u organizaciji Centra za poduzetništvo Osijek održana je radionica na temu „Institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom – Pravni položaj i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Na cjelodnevnoj radionici održanoj u prostorijama Centra za poduzetništvo u Osijeku sudjelovali su obrazovni djelatnici i stručnjaci različitih profila koji sudjeluju u provedi EU projekata, a voditelj radionice bio je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
VIŠE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je u srpnju 2018. godine Elektrotehničku i prometnu školu Osijek (ELPROS) Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva. Svrha RCK je osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.
Radionica održana 30. ožujka jedna je od planiranih aktivnosti u sklopu projekta RCK ELPROS kojom se članove projektnog tima, obrazovne djelatnike ELPROS-a i stručnjake koji sudjeluju u provedbi projekta željelo upoznati sa preprekama na koje osobe s invaliditetom nailaze u svakodnevnom životu te ukazati na učinkovite načine uklanjanja tih prepreka. Tijekom radionice savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje kojim je okupljene upoznao sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na rad Područnog ureda u Osijeku. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja. Također, primjerima iz prakse rada Ureda sudionici su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Savjetnik pravobraniteljice ukazao je na važnost korištenja odgovarajuće terminologije, primjenu odgovarajućih modela prilikom komunikacije te obveze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajnijeg međunarodno pravnog dokumenta za osobe s invaliditetom. Poseban naglasak stavljen je na bonton, odnosno primjeren način komunikacije i odnosa prema osobama s različitim vrstama oštećenja.
Planirane aktivnosti RCK ELPROS-a podrazumijevaju obnovu i izgradnju infrastrukture koja će pristupačnošću prostora i opreme te asistivnim tehnologijama omogućiti osobama s invaliditetom uključivanje u različite obrazovne programe. Također, planirane su aktivnosti usmjerene na uspostavljanje novih programa i modernizaciju kurikuluma koji će omogućiti obrazovanje i usavršavanje osoba s invaliditetom sa potrebama na tržištu rada. Stoga, tijekom radionice su predstavljeni učinkoviti načini osiguranja pristupačnosti, izneseni su primjeri dobre prakse vezano za osiguranje pristupačnosti, razumne prilagodne i primjene načela univerzalnog dizajna.
Tijekom radioničkih vježbi i rasprave u kojoj su sudjelovali sudionici radionice poseban naglasak stavljen je na promjene u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom te shvaćanje invaliditeta kao pitanja ljudskih prava, pojašnjena je razlika između modela prikazivanja invaliditeta te primjeren odnos osoba koje kroz obavljanje svojih poslova dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom, posebno u području obrazovanja. Na ovaj način, obrazovne djelatnike, stručnjake koji se u svom radu susreću sa osobama s invaliditetom i članove projektnog tima RCK ELPROS željelo se potaknuti na promišljanje kako i na koji način svatko u svom okruženju može doprinijeti uklanjanju prepreka i problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave