U Osijeku održana edukativna radionica za osobe s invaliditetom

Hrvatska udruga leukemija i limfomi – podružnica Osijek organizirala je za svoje članove i volontere, ali i članove partnerskih udruga te ostale zainteresirane osobe s invaliditetom, edukativnu radionicu na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Radionica je održana 20. ožujka 2024. godine u prostorijama gradske četvrti Gornji grad u Osijeku, a vodio ju je Mario Burek, savjetnik iz Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku.

Radionica je započela uvodnim riječima predstavnica Udruge, a nakon toga savjetnik pravobranitelja je održao izlaganje kojim su okupljeni upoznati sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Predstavljeni su primjeri iz prakse i karakteristični slučajevi u kojima je Pravobranitelj za osobe s invaliditetom postupao, sve kako bi okupljeni znali prepoznati situacije u svakodnevnom životu u kojima se mogu obratiti Pravobranitelju te koje su aktivnosti koje se mogu poduzeti povodom njihovih obraćanja.

Također, sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom te ih se kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.

Okupljene osobe s invaliditetom poseban su interes iskazale za pojašnjenjem promjena normativnog okvira koji uređuje uvjete i način ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi, ali i promjena u načinu ostvarivanja povlastica u prometu. Također, detaljno su im predstavljeni načini zaštite prava osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja i rada, prava iz mirovinskog sustava i drugih životnih područja.

Sudionicima radionice predstavljeni su primjeri iz prakse i slučajevi pomoću kojih su dobili detaljne odgovore na pitanja koja su ih zanimala. Izdvajamo neka od njih.

Koja je razlika između osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i inkluzivnog dodatka?

Ako ostvarujem osobnu invalidninu što trebam napraviti da bih ostvarila inkluzivni dodatak?

Koje su mi mogućnosti ako nisam zadovoljan razinom potpore inkluzivnog dodatka koji sam ostvario?

Koja je razlika između vještačenja kojim se utvrđuje postotak tjelesnog oštećenja i vještačenja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti?

Gdje i kako ishoditi rješenje o postotku tjelesnog oštećenja?

Na koji način mogu požuriti postupanje nadležnog tijela kojemu sam podnio zahtjev za ostvarivanje prava na temelju invaliditeta?

Kome se možemo žaliti ako smo nezadovoljni vještačenjem?

Koja prava i eventualne povlastice imam ako sam ishodila rješenje kojim je utvrđeno 100% tjelesno oštećenje?

Kako osigurati pristupačnost nogostupa i pješačkih prijelaza u mom naselju?

Da li za oslobođenje od plaćanja cestarine automobil mora biti u mom vlasništvu?

Što trebam učiniti da bih ostvario pravo na parkiranje na mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom?

U Registru osoba s invaliditetom mi nije upisan postotak tjelesnog oštećenja, kako to mogu ispraviti?

Koja su prava osobe s invaliditetom koja traži posao i kako ih ostvariti?

Što je to razumna prilagodba radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada?

Da li je uskraćivanje razumne prilagodbe radnog mjesta diskriminacija osobe s invaliditetom?

Koji su dostupni oblici podrške za osobu s invaliditetom koja želi raditi?

Da li zaposlenje utječe na prava iz sustava socijalne skrbi?

Kako ostvariti beneficirani radni staž?

Tijekom radionice su pruženi odgovori na ova, ali i brojna druga pitanja, a sudionici su dobili korisne informacije o mogućnostima koje imaju u situacijama kada prepoznaju kršenje prava ili diskriminaciju temeljem invaliditeta te ih se na taj način željelo osnažiti i osvijestiti o načinu ostvarivanja i zaštite prava na temelju invaliditeta. Također, tijekom radionice sudionici su iznoseći svoja iskustva ukazali na poteškoće i prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu u svojoj lokalnoj sredini.

Radionica je zaključena pojedinačnim savjetovanjima sa savjetnikom pravobranitelja usmjerenim na otklanjanje iznesenih problema i lakše ostvarivanje prava na temelju invaliditeta.