U Osijeku održana 3. međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

U Osijeku održana 3. međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

4. prosinca 2023.Kategorije: Novosti

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, zajedno sa suorganizatorima i partnerima, organizirala je 3. međunarodnu umjetničku i znanstvenu konferenciju Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju. Konferencija je održana 1. i 2. prosinca 2023. godine u prostorima Akademije i Kineziološkog fakulteta u Osijeku, a na svečanom otvorenju, predavanjima i radionicama koje su održane u sklopu konferencije prisustvovali su Tatjana Kukec i Mario Burek, stručna suradnica i savjetnik iz Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku.

Nakon uspješno provedene prve dvije Međunarodne konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju te iznimno pozitivnih povratnih reakcija dosadašnjih sudionika, akademska zajednica, stručnjaci koji rade sa osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, ali i same osobe s invaliditetom, s nestrpljenjem su očekivali početak ovogodišnje konferencije, što potvrđuje i podatak o više od 180 prijavljenih sudionika iz 13 zemalja.

Prilikom svečanog otvorenja konferencije, predsjednica Organizacijskog odbora dr.sc. Mirna Sabljar izrazila je zadovoljstvo zbog činjenice da je pokretanje konferencije prije šest godina prokrčilo put boljoj vidljivosti osoba s invaliditetom u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, nacionalnom i međunarodnom prostoru, a ponajviše je pridonijela u smislu stavljanja u znanstveni fokus pitanja obrazovanja osoba s invaliditetom na svim razinama, posebice visokoškolskoj. Okupljenima su se također obratili i predstavnici pojedinih suorganizatora (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Kineziološki fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Muzička akademija Univerziteta Crne Gore i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), partnera (Agencija za odgoj i obrazovanje, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom i UNIMA Education, Development and Therapy Commission) te pokrovitelja (Osječko-baranjska županija, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo turizma i sporta). Svečano otvorenje zaključeno je zanimljivim glazbeno scenskim nastupom studenata Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Nakon svečanog otvorenja održana su četiri plenarna predavanja, a tijekom dvodnevnog održavanja konferencije provodile su se brojne pokazne radionice, održana su zanimljiva stručna izlaganja, prikazani su primjeri dobre prakse i rezultati istraživanja te su održane diskusije stručnjaka. Također, tijekom trajanja konferencije u prostorima Akademije bila je postavljena izložba ”Tišina na sedmercu” Hrvatskog športskog muzeja, u suradnji s Hrvatskim sportskim savezom gluhih.

Središnja tema ovogodišnje konferencije bila je ”Umjetnost, kultura, sport i slobodno vrijeme osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju”, a sve aktivnosti bile su podijeljene prema podtemama konferencije: Umjetnost kao izražajno sredstvo, Umjetnost kao terapija, Umjetnost kao oslobađanje ili kao prostor osobne slobode, Kultura življenja osoba s invaliditetom, Kulturne politike i osobe s invaliditetom, Kultura provođenja slobodnog vremena, Kulturne institucije i osobe s invaliditetom, Pravo osoba s invaliditetom na slobodno vrijeme, Pravo na participaciju u umjetnosti i kulturi osoba s invaliditetom, Pravni aspekti umjetnosti, kulture, sporta i slobodnog vremena u kontekstu osoba s invaliditetom, Sport osoba s invaliditetom.

Stavljajući u odnos umjetnost, kulturu, sport i slobodno vrijeme, prikazujući umjetnička i znanstvena istraživanja, spoznaje i primjere iz prakse, željelo se potaknuti akademsku zajednicu i društvo u cjelini na promišljanja o prisutnosti, izjednačavanju prava pristupa, sudjelovanja ili korištenja umjetnosti, kulture, sporta i slobodnog vremena osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama u razvoju.

Konferencijom se željelo poslati poruku kako je umjetnost u životu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju potrebno promatrati u kontekstu najizvrsnijeg medija i prostora te izražajnog sredstva kojim osobe s invaliditetom iskazuju svoje stvaralačke i kreativne potencijale, kao i vlastite umjetničke dosege. Umjetnost moramo promatrati i kao terapijsko sredstvo osoba s invaliditetom.

U kontekstu kulture i osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju važno je naglasiti kako su sve države potpisnice Konvencije o pravima osoba s invaliditetom dužne priznati osobama s invaliditetom pravo na sudjelovanje u kulturnom životu na ravnopravnoj osnovi s drugima te omogućiti uživanje i pristup kulturnim materijalima i dobrima u svim dostupnim oblicima, uključujući pristup televizijskim programima, filmovima, kazalištu i drugim kulturnim aktivnostima i institucijama.

Konferencija je stoga potaknula i omogućila prikazivanje istraživanja i prakse o razvoju i korištenju kreativnih, umjetničkih i intelektualnih potencijala osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Također, potaknuta su promišljanja i o specifičnim kulturnim i jezičnim identitetima kao što su znakovni jezik ili kultura provođenja slobodnog vremena, što pripada i pravu osoba s invaliditetom na ravnopravan život, poštivanje i uvažavanje posebnosti različitih kultura življenja.

U Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom istaknuta je i nužnost promicanja sudjelovanja osoba s invaliditetom u redovitim sportskim aktivnostima na svim razinama, a sport i brojni sportski pokreti prisutni su u životima osoba s invaliditetom, baš kao i umjetnost i kultura. Stoga, tijekom konferencije se raspravljalo i o sportu u kontekstu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te su prikazana istraživanja i primjeri dobre prakse na temu sporta i njegove uloge u životu i slobodnom vremenu osoba s invaliditetom.

Konvencija također naglašava važnost osiguravanja djeci s teškoćama u razvoju jednak pristup sudjelovanju u igri, rekreaciji, slobodnim i sportskim aktivnostima, uključujući i one aktivnosti koje su dio obrazovnog sustava, ali i slobodnog vremena. Slobodno vrijeme je u sklopu konferencije promatrano kao koncept sastavljen iz više dijelova različitih čimbenika koji ga određuju, opisuju ili su njegov dio te je i ova tema od iznimnog značaja za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Podijelite ovu objavu s drugima: