U Osijeku održan sastanak o pristupačnosti turizma na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Dana ljudskih prava, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom inicirala je održavanje sastanka na temu pristupačnosti turizma na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Sastanak je održan 4. prosinca u Područnom uredu institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku. Iz Ureda pravobraniteljice na sastanku su prisustvovali zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić, savjetnik Mario Burek i stručna suradnica Tatjana Kukec.
Nakon što je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić u pozdravnom govoru naglasio važnost pristupačnosti turizma za osobe s invaliditetom, te posebno istaknuo da osim što je osiguranje pristupačnosti obveza koju moraju ispunjavati sva javna tijela ali i svi pružatelji proizvoda i usluga, ono je i velika prilika za razvoj turizma i gospodarstva Slavonije i Baranje, uzimajući u obzir potencijal koji postoji u turističkoj ponudi obogaćenoj pristupačnošću osobama s invaliditetom. Zamjenik pravobraniteljice podsjetio je na preporuke Odbora za turizam Hrvatskog sabora od 2015. godine, posebno ističući važnost podizanja razine pristupačnosti putničkih agencija, prijevoza, hotela i drugih (posebno povoljnijih) oblika smještaja, apartmana, seoskih imanja, kulturnih i rekreacijskih sadržaja, te nužnost uklanjanja arhitektonskih prepreka ugostiteljsko-hotelijerskih objekata. Uz navedeno, preporučeno je provođenje aktivnosti usmjerenih na edukacije svih dionika u turizmu kojima bi se podigla razina osviještenosti o načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna.
Predstavnici Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Turističke zajednice grada Osijeka i Hrvatske gospodarske komore upoznali su prisutne sa mjerama i projektima kojima turističku ponudu čine dostupnijom turistima s različitim teškoćama, te su ujedno predstavili planirane aktivnosti koje će se provoditi s istim ciljem.
Uzimajući u obzir trenutno stanje koje su sudionici sastanka utvrdili, te sve konstruktivne prijedloge iznesene od strane svih sudionika, usvojen je zaključak da će se daljnjom zajedničkom suradnjom, međusobnim povezivanjem, razmjenom iskustava i promicanjem svijesti o problemima na području pristupačnosti, edukacijom javnih službenika ali i ostalih pružatelja usluga u turizmu, nastojati osigurati u potpunosti pristupačna turistička ponuda u Slavoniji i Baranji.

Prilagodba