U Osijeku održan radni sastanak povodom osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom prilikom obnove osječke Tvrđe

U Osijeku održan radni sastanak povodom osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom prilikom obnove osječke Tvrđe

2. lipnja 2020.Kategorije: Novosti

U Osijeku održan radni sastanak povodom osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom prilikom obnove osječke Tvrđe

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom uputila je preporuku Gradu Osijeku i Agenciji za obnovu osječke Tvrđe vezano za obvezu osiguranja pristupačnosti javnih površina i objekata koji se nalaze u osječkoj Tvrđi. Slijedom navedene preporuke Grad Osijek inicirao je održavanje sastanka s ciljem utvrđivanja poteškoća s kojima se susreću osobe s invaliditetom vezano za ovu temu i donošenja zaključaka o konkretnim mjerama i aktivnostima koje će se poduzimati.
Navedeni sastanak održan je 02. lipnja 2020. godine u prostorijama Upravnog odjela za programe Europske unije Grada Osijeka, uz sudjelovanje predstavnika Grada, izvođača radova i Agencije za obnovu osječke Tvrđe. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Tijekom sastanka predstavljeni su planovi vezano za radove, a koji obuhvaćaju rekonstrukciju i dogradnju dotrajale i neadekvatne infrastrukture s ciljem revitalizacije osječke Tvrđe. Rekonstrukcija i dogradnja obuhvaćaju sanitarnu i oborinsku kanalizaciju, distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) i elektroenergetsku kabelsku kanalizaciju (EEK) te obnovu ulica i pješačkih površina.
Savjetnik pravobraniteljice ukazao je prisutnima na potencijalne prepreke koje bi se mogle pojaviti i onemogućiti pristup objektima u kojima se nalaze brojne ustanove i tvrtke kojima osobe s invaliditetom svakodnevno trebaju pristupati (obrazovne ustanove, državne/lokalne ustanove i institucije, tvrtke/poslodavci, sakralni objekti i dr.). Također, ukazao je na obvezu osiguranja pristupačnosti, kako ”konačnog rezultata” u vidu objekta i/ili javne površine koji su predmet obnove, tako i za vrijeme i tijekom izvođenja radova.
Nadalje, tijekom sastanka dodatno su obrazložene preporuke pravobraniteljice vezano za aktivnosti koje bi svi dionici uključeni u obnovu Tvrđe trebali provoditi s ciljem osiguranja pristupačnosti, s posebnim naglaskom na uspostavljanje otvorenog dijaloga i komunikacije sa vlasnicima i korisnicima objekata u Tvrđi te upoznavanjem istih sa radnjama koje trebaju poduzeti s ciljem osiguranja pristupačnosti svojim objektima. Posebno je ukazano na nužnost aktivne suradnje i konzultacija sa predstavnicima osoba s invaliditetom (udruge, gradsko Povjerenstvo za OSI i dr.), a kako bi se poštujući načela razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna osigurala stvarna pristupačnost svim objektima i javnim površinama na području Tvrđe, za sve osobe s invaliditetom, neovisno o vrsti njihova oštećenja.
Predstavnici Grada Osijeka i ostali dionici uključeni u obnovu Tvrđe uvažili su preporuke pravobraniteljice te su nakon provedene konstruktivne rasprave, uzimajući u obzir izneseno tijekom iste, usvojeni zaključci koji će poslužiti kao temelj za daljnje aktivnosti svih sudionika sastanka.

Podijelite ovu objavu s drugima: