U Osijeku održan okrugli stol pod nazivom „OSIguraj priliku!“

U Osijeku održan okrugli stol pod nazivom „OSIguraj priliku!“

27. siječnja 2022.Kategorije: Novosti

U Osijeku održan okrugli stol pod nazivom „OSIguraj priliku!“

Elektrotehnička i prometna škola Osijek organizirala je dana 26. siječnja 2022. godine okrugli stol na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom pod nazivom „OSIguraj priliku!“. Okrugli stol održan je u Hotelu ZOO u Osijeku, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na istom je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je u srpnju 2018. godine Elektrotehničku i prometnu školu Osijek (ELPROS) Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva. Svrha RCK je osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.
Okrugli stol održan 26. siječnja jedna je od planiranih aktivnosti u sklopu projekta RCK ELPROS kojom se želi podići razina svijesti društva o zapošljavanju osoba s invaliditetom i omogućiti jednostavnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, odnosno pojačati njihovu konkurentnost i kapacitete. S tim ciljem na okruglom stolu okupili su se stručnjaci iz različitih sektora, ustanova i institucija koji se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i radom osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavanju osobe s invaliditetom te predstavnici organizacija civilnog društva.
Predstavnici RCK ELPROS prisutne su upoznali sa aktivnostima koje provode i koje će se provoditi s ciljem obnove i izgradnje infrastrukture koja će pristupačnošću prostora i opreme te asistivnim tehnologijama omogućiti osobama s invaliditetom uključivanje u različite obrazovne programe. Također, predstavljene su aktivnosti usmjerene na uspostavljanje novih programa i modernizaciju kurikuluma koji će omogućiti obrazovanje i usavršavanje osoba s invaliditetom sa potrebama na tržištu rada, kao i aktivnosti kojima će se podizati razina svijesti poslodavaca, obrazovnih djelatnika i svih onih koji svojim djelovanjem mogu utjecati na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sudionici okruglog stola upoznati su sa mobilnom aplikacijom koja služi kako bi se poslodavcima pružile sve relevantne informacije o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Korištenjem aplikacije poslodavci na jednom mjestu mogu pronaći pregled poticaja i kvota zapošljavanja osoba s invaliditetom, najvažnije dokumente korisne u procesu zapošljavanja, upoznati se s vrstama asistivne tehnologije te načinima razumne prilagodbe uvjeta rada zaposlenicima s invaliditetom. Također, u aplikaciji su opisani primjeri dobre prakse, adaptacije prostora i tehnologije za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Aplikacija je dostupna za korištenje putem poveznice:
https://play.google.com/store/apps/details?id=softwise.elpros.osi
Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek održali su izlaganja tijekom kojih su prisutne pobliže upoznali sa mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, statistikom i primjerima iz prakse koji se odnose na zapošljavanje na osoba s invaliditetom na području Slavonije i Baranje, a detaljno su predstavljene i usluge Centra za profesionalnu rehabilitaciju koje su na raspolaganju poslodavcima i osobama s invaliditetom. Izneseni su primjeri iz prakse kojima se kroz izradu plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša, procjenu radne učinkovitosti i korištenje različitih mjera potpore omogućilo uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u različitim poslovnim sektorima, od pomoćnih zanimanja, obrtničkih usluga, administrativnih poslova do IT sektora.
Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća predstavila je svoje aktivnosti, s naglaskom na projekte koji omogućavaju osobama s invaliditetom zapošljavanje uz podršku, ukazujući na brojne izazove s kojima se susreću u provedbi tih projekata. Također, prisutni sudionici upoznati su sa iskustvima stečenim razvijanjem modela socijalnog poduzetništva kroz koje Inkluzivna kuća Zvono svojim članovima pruža mogućnosti zapošljavanja i ravnopravnog sudjelovanja u društvenom i poslovnom životu zajednice.
Svoja izlaganja održali su i predstavnici poslodavaca (HT d.o.o., Barrage) koji su iznijeli pozitivna iskustva vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kroz nekoliko konkretnih primjera svojih zaposlenika uvelike su doprinijeli uklanjanju predrasuda koje u velikoj mjeri i dalje otežavaju položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada. Također, primjeri osiguranja razumne prilagodbe prilikom natječajnih postupaka i prilagodbe organizacije rada zaposlenika s invaliditetom koje su ove tvrtke iznijele kao primjere, prisutnima su poslužili kao smjernice i motivacija u njihovom daljnjem djelovanju.
Tijekom rasprave koja je uslijedila savjetnik pravobraniteljice prisutne je upoznao sa pravima osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja i rada, iznio je najčešće primjere kršenja tih prava te je ukazao na načine ostvarivanja prava i zaštite od diskriminacije temeljem invaliditeta. Daljnja rasprava je poslužila kako bi okupljeni razmijenili iskustva stečena u svom radu s osobama s invaliditetom u različitim područjima te kako bi se uspostavili temelji za daljnju suradnju usmjerenu na uklanjanje prepreka koje osobama s invaliditetom onemogućavaju uključivanje na tržište rada na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Podijelite ovu objavu s drugima: