U Osijeku održan okrugli stol na temu „Sustav podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Osječko-baranjskoj županiji“

Dana 23. ožujka 2022. godine u organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održan je okrugli stol na temu „Sustav podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Osječko-baranjskoj županiji“ u hotelu Waldinger u Osijeku. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na okruglom stolu sudjelovala je stručna suradnica pravobraniteljice Tatjana Kukec.
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je osnovana 2006. godine u Vukovaru sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Udruga danas djeluje kroz Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Referentne centre Vukovar i Osijek, Ured Varaždin i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Varaždin.
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima s uredom u Osijeku od 01. siječnja 2022. godine, zahvaljujući sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave, za žrtve i svjedoke s područja Osječko-baranjske županije nastavlja pružati besplatne usluge pružanja pravnih informacija i emocionalne pomoći, no sada i usluge psihološke pomoći, kao i pravnog savjetovanja i pratnje pred institucije kaznenog postupka u svojstvu osobe od povjerenja (policija/državno odvjetništvo/sud, sukladno članku 43.-44. Zakona o kaznenom postupku).
Tijekom okruglog stola predstavnici civilnog društva i institucija koje rade sa žrtvama i svjedocima na području Osječko-baranjske županije održali su izlaganja o svojim ulogama u sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Osječko-baranjskoj županiji, ali i na području cijele Republike Hrvatske.
U praksi je uobičajeno da policijski službenici žrtvama predaju pisanu pouku o pravima koja sadržava i kontakt podatke dostupnih službi za podršku žrtvama kaznenih djela. Moguće je i da žrtva u kasnijim fazama postupka dobije sličnu pouku o pravima od državnog odvjetništva ili suda.
Uloga službi za podršku žrtvama kaznenih djela je pomoći žrtvi da se lakše nositi s posljedicama kaznenog djela kao i da se lakše snađe u kaznenom i prekršajnom postupku. Tim odjelima žrtva se može obratiti i prije no što je kazneno djelo ili prekršaj prijavljen policiji.
Službe za podršku kroz aktivno uključivanje u kazneni postupak – preuzimanjem uloge osobe od povjerenja ili sudjelovanjem u postupku pojedinačne procjene potreba žrtve kroz slanje preporuka nadležnim tijelima – mogu značajno olakšati nošenje s posljedicama kaznenog djela i negativnim iskustvima vezanim uz sudjelovanje u kaznenom postupku.
Emocionalnu podršku pružaju odjeli za pružanje podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima. Odjeli pružaju osnovne informacijama o tome što žrtva može očekivati u kaznenom ili prekršajnom postupku i pripremaju ju za njega te ju mogu pratiti tijekom cijelog boravka na sudu. Udruge, odnosno organizacije civilnoga društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela pružaju i oblike pravne pomoći na način da žrtvu dodatno savjetuju o pravima i mogućnostima koje ima u kaznenom/prekršajnom postupku, pružaju psihološku pomoć, a osobe koje rade u udruzi mogu preuzeti ulogu osobe od povjerenja u kaznenom postupku te se aktivno uključiti u postupak pojedinačne procjene potreba žrtve kroz slanje preporuka nadležnim tijelima.
Obzirom da Udruga za podršku žrtvama i svjedocima s uredom u Osijeku od 01. siječnja 2022. godine pruža žrtvama uslugu pratnje pred institucije kaznenog postupka u svojstvu osobe od povjerenja, u izlaganjima je istaknuta važnost navedenog instituta.
Prema Zakonu o kaznenom postupku osoba od povjerenja je zakonski zastupnik ili druga poslovno sposobna osoba po izboru ovlaštenika prava na pratnju, osim ako je predložena ili pozvana u svojstvu svjedoka. Drugim riječima, osoba od povjerenja je ona osoba kojoj žrtva vjeruje, koja joj pruža emocionalni i psihološki oslonac tijekom kaznenog/prekršajnog postupka. Osoba od povjerenja ne mora biti stručna osoba koja razumije cijeli proces, već je bitno da je to osoba koja daje osjećaj sigurnosti i bodri osobu tijekom postupka.
Osoba od povjerenja može biti član obitelji, prijatelj ili druga osoba uz koju se žrtva osjeća sigurno. Osoba od povjerenja može biti i službenik odjela za podršku žrtvama i svjedocima ili, primjerice, socijalni radnik, ako se u njegovoj pratnji osoba koja je žrtva osjeća sigurnije i ugodnije. Uključena je u cijeli postupak, od prvog koraka prilikom podnošenja kaznene prijave, same nazočnosti na sudu pa do donošenja presude. Ima pravo biti s žrtvom u svakom koraku poglavito u sudnici s obzirom da je to vrlo stresno stanje u kojem je dobro znati da žrtva ima sebi vrlo blisku osobu koja je uz nju.
Nakon navedenih izlaganja, sudionici okruglog stola sudjelovali su u diskusiji te iznijeli brojne korisne prijedloge koji se mogu koristiti za razvoj pravnog sustava u Republici Hrvatskoj i podizanje svijesti o nužnosti promicanja i poštivanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.
Zajednički zaključak svih dionika okruglog stola bila je važnost multidisciplinarnog pristupa u pružanju podrške žrtvama i svjedocima te suradnja institucija i organizacija civilnog društva u pružanju iste.

Prilagodba