U Osijeku obilježena 15. obljetnica otvaranja regionalnog ureda Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske

Povodom 15. obljetnice otvaranja regionalnog ureda Pravobranitelja za djecu u Osijeku održana je tribina „Petnaest godina osječkog ureda pravobraniteljice za djecu – postignuća i izazovi“ te je predstavljena knjiga „S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji i zatvoru“. Tribina i predstavljanje knjige održani su dana 15. lipnja 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom istima je prisustvovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Regionalni ured pravobraniteljice za djecu u Osijeku otvoren je 18. lipnja 2007. godine te je na taj način pravobraniteljstvo približilo svoje djelovanje djeci i građanima koji žive na području Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
Tijekom tribine kojom se obilježilo petnaest godina rada osječkog ureda pravobraniteljice za djecu okupljeni su upoznati sa izazovima i aktivnostima u proteklom razdoblju, prikazana su postignuća u zaštiti prava djece, a poseban naglasak stavljen je na ostvarenu suradnju s lokalnim i regionalnim tijelima, organizacijama i stručnjacima. Također, izneseni su konkretni prijedlozi o tome kako u budućnosti još uspješnije i učinkovitije zaštiti, pratiti i promicati prava i najbolje interese djece, odnosno kako ostvariti još bolju suradnju te kako biti dostupniji djeci.
Nakon održane tribine predstavljena je knjiga „S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru“, objavljena u nakladi Pravobranitelja za djecu, čije su autorice zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika te novinarka i publicistkinja Višnja Biti, s brojnim suradnicima. Prilikom predstavljanja knjige istaknuto je kako je svoj autorski doprinos dalo dvadesetak stručnjaka iz pravosuđa, socijalne skrbi, policije, odgoja i obrazovanja, zdravstva, medija, civilnog društva i drugih područja, te djelatnika iz tri velike zatvorske ustanove, a njezinu su nastanku pridonijeli i drugi brojni sugovornici. Knjiga donosi raznovrsne pristupe temi zaštite djeteta čiji je roditelj u zatvoru: pogled znanstvenika, stručnjaka, praktičara kao i sudionika-svjedoka koji su se u svojem profesionalnom i privatnom životu susretali s tom problematikom. Ujedno su tu i dirljiva svjedočenja samih zatvorenika, članova njihovih obitelji pa i djece, koja o tome govore s vremenskim odmakom, kao odrasli ljudi. Knjiga je nastala kao rezultat istraživačkog projekta Ureda pravobraniteljice za djecu iz 2020. i 2021. godine, kojim su obuhvaćene aktivnosti i iskustva različitih organizacija, pojedinaca i institucija u zaštiti prava djece čiji su roditelji u zatvoru, te je i svojevrsni rezime djelovanja Ureda pravobraniteljice za djecu na tom području od 2006. godine do danas. Posebno je naglašeno kako se knjigom želi podići razina svijesti o potrebama djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, kao i o tome da je moguće i potrebno širiti krugove podrške i pomoći usmjerene djeci i njihovim obiteljima.

Prilagodba