U Đakovu i Osijeku održani sastanci s predstavnicima lokalnih vlasti

U Đakovu i Osijeku održani sastanci s predstavnicima lokalnih vlasti

27. rujna 2023.Kategorije: Novosti

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kontinuirano upućuje preporuke i prijedloge o mjerama i aktivnostima kojima lokalne vlasti mogu poboljšati položaj osoba s invaliditetom koje žive u njihovoj sredini. S ciljem praćenja provedbe preporučenih mjera i aktivnosti, ali i s ciljem iznošenja novih prijedloga i preporuka pravobraniteljica je inicirala održavanje sastanaka s predstavnicima Grada Đakova i Grada Osijeka.

Navedeni gradovi prihvatili su inicijativu te je 25. rujna 2023. godine u Đakovu održan sastanak na kojemu su Grad Đakovo predstavljali gradonačelnik Marin Mandarić te pročelnici Sanja Rogoz-Šola i Miroslavo Klepo, a 26. rujna 2023. godine u Osijeku je održan sastanak sa zamjenicom gradonačelnika Osijeka Jasenkom Crnković i v.d. pročelnice Romanom Kovačević. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastancima je sudjelovala Mira Pekeč Knežević, zamjenica pravobraniteljice te savjetnici Natalija Krajnović i Mario Burek.

Suradnici pravobraniteljice upoznali su nositelje lokalnih vlasti sa najčešćim pritužbama i obraćanjima kojima osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju i lokalne udruge ukazuju na probleme i prepreke s kojima se susreću u svom svakodnevnom životu i radu na području Slavonije i Baranje. Također, u odnosu na identificirane probleme, izneseni su prijedlozi o mjerama i aktivnostima kojima upravo lokalne vlasti mogu doprinijeti uklanjanju opisanih prepreka te izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Predstavnicima gradova tako je ukazano na obvezu osiguranja pristupačnosti objekata, javnih površina, ali i svih usluga koje su na raspolaganju građanima. Također, upozoreno je na obvezu osiguranja mobilnosti za osobe s invaliditetom (pristupačan javni prijevoz i infrastruktura, prilagođena vozila i dr.) te su predstavljeni primjeri dobre prakse iz drugih sredina koji mogu biti putokaz i smjernica na o tome na koji način se mogu osigurati pristupačnost i mobilnost.

Poseban naglasak stavljen je na mjere i aktivnosti usmjerene na uključivanje osoba s invaliditetom u procese donošenja odluka, ponovljena je preporuka o osnivanju gradskog povjerenstva za osobe s invaliditetom te je ukazano na dobra iskustva drugih hrvatskih i europskih gradova koji su upravo kroz otvorenu komunikaciju sa svojim građanima donijeli mjere i počeli provoditi aktivnosti kojima se znatno poboljšao položaj osoba s invaliditetom u njihovim sredinama. Također, uzimajući u obzir iskustva i saznanja stečena kroz gotovo pet godina djelovanja Područnog ureda institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku, naglašeno je kako su pozitivni pomaci u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom primijećeni upravo u onim sredinama u kojima postoji povezanost i suradnja između institucija i organizacija civilnog društva te u sredinama u kojima su osobe s invaliditetom uključene u procese donošenja odluka.

Tijekom sastanaka je također ukazano na brojne prepreke koje otežavaju zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom te su predložene konkretne aktivnosti kako bi se prevenirala i spriječila diskriminacija temeljem invaliditeta svih onih koji rade ili se pokušavaju zaposliti u gradskim službama, ustanovama i tvrtkama.

Predstavnicima gradova također je predloženo donošenje mjera kojima će se intenzivnije poticati i omogućiti uključivanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sportske i rekreativne aktivnosti, kao i uključivanje u kulturno-umjetnički život zajednice.

Suradnici pravobraniteljice istaknuli su važnu ulogu organizacija civilnog društva koje okupljaju osobe s invaliditetom i obitelji djece s teškoćama u razvoju, odnosno organizacija koje djeluju u njihovu korist ili pružaju usluge podrške. Stoga, preporučeno je pružanje podrške takvim organizacijama te osmišljavanje aktivnosti kojima će se osobe s invaliditetom u svojoj lokalnoj sredini potaknuti na udruživanje i aktivizam u sklopu udruga i drugih organizacija civilnog društva.

Predstavnici gradova predstavili su dosadašnje radnje usmjerene na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom na njihovu području te su ukazali su na probleme i izazove s kojima se susreću u provedbi tih aktivnosti.

Upravo preporuke, prijedlozi i primjeri dobre prakse koji su izneseni tijekom ova dva sastanka poslužiti će donositeljima odluka na lokalnoj razini kao poticaj na aktivnije djelovanje usmjereno na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Također, zaključci sastanka, ali i dogovorena daljnja suradnja i otvorena komunikacija Ureda POSI sa Gradom Osijekom i Gradom Đakovom poslužiti će kao smjernice i pomoć prilikom osmišljavanja mjera i provedbe aktivnosti usmjerenih na stvaranje okruženja u kojemu će svaka osoba, bez obzira na vrstu i težinu invaliditeta imati jednake mogućnosti za sudjelovanje u svim područjima društvenog života lokalne zajednice.

Podijelite ovu objavu s drugima: