U Bruxellesu provedena edukacija i održan sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

U Bruxellesu provedena edukacija i održan sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

6. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

U Bruxellesu provedena edukacija i održan sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

Od 1. do 3. prosinca 2021. godine u Bruxellesu su se održavale aktivnosti radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Prva dva dana provodio se edukacijski trening „Uvjerljivo pisanje 101 i borba protiv online govora mržnje“, a treći dan održan je sastanak članova radne skupine. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na svim aktivnostima kao član radne skupine sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.
Edukacijski trening „Uvjerljivo pisanje 101 i borba protiv online govora mržnje“ poslužio je članovima radne skupine kako bi ojačali stručne kapacitete i stekli nova znanja koja će doprinijeti učinkovitijem podizanju razine svijesti društva o važnosti jednakosti te pomoći u suzbijanju diskriminacije. Tijekom edukacije polaznici su izoštrili vještine argumentiranog uvjeravanja o tome zašto se jednakost i nediskriminacija moraju promicati i poštovati u društvu te su s tim ciljem obrađene tehnike uvjerljivog pisanja, retorički modeli i učinkovito komuniciranje poruka. Također, kroz dvodnevnu obuku komunikacijski stručnjaci tijela za jednakost upoznati su s različitim tehnikama i načinima borbe protiv govora mržnje i lažnih vijesti, kako na internetu tako i izvan njega. Stečena znanja poslužit će tijelima za jednakost u njihovim aktivnostima i poticanju pozitivnih promjena u društvu, posebno osiguranju jednakosti za sve i suzbijanju diskriminacije ranjivih skupina, između ostalih i osoba s invaliditetom.
Tijekom sastanka održanog dana 3. prosinca članovi radne skupine izmijenili su iskustva iz svojih organizacija iznoseći najveće izazove, uspjehe i primjere dobre prakse u proteklom razdoblju. S tim u vezi, savjetnik pravobraniteljice prisutne je upoznao sa detaljima i rezultatima pojedinih aktivnosti i projekata u kojima sudjeluje Ured pravobraniteljice (npr. projekt ADOBE, aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja studenata s invaliditetom, preporuke lokalnim i regionalnim vlastima i dr.), a primjeri dobre prakse iz drugih država poslužiti će kao poticaj za pokretanje sličnih inicijativa i u Republici Hrvatskoj (različite kampanje za podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom, pozitivni propisi kojima se u praksi provode odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i dr.). Članovi radne skupine upoznati su sa procesom izrade ”Online kataloga projekata”, putem kojega će sva tijela za jednakost iz cijele Europe moći pristupiti primjerima dobre prakse (projektima, izvješćima, podacima) pomoću kojih će moći uspješnije provoditi aktivnosti na svom području.
Zaključno, članovi radne skupine podijelili su radne zadatke za predstojeće razdoblje, usuglasili procedure provođenja istih obzirom na trenutna ograničenja zbog pandemije koronavirusa i bolesti COVID-19, a razmijenjena iskustva doprinijeti će uspješnijem provođenju daljnjih aktivnosti Europske mreže tijela za jednakost usmjerenih na osnaživanje članova Mreže i promicanje ljudskih prava i jednakosti.

Podijelite ovu objavu s drugima: