U Berlinu održana dvodnevna konferencija na razini EU za osobe s invaliditetom

Od 17. do 18. studenoga 2020. godine u Berlinu, u organizaciji Povjerenika Vlade za osobe s invaliditetom Savezne Republike Njemačke, a u okviru predsjedavanja Njemačke Vijećem Europske unije, održana je online konferencija European Inclusion Summit 2020. na kojoj su sudjelovali predstavnici tijela (povjerenstva, komisije) i pravobranitelji za osobe s invaliditetom članica Europske unije. Na sastanku visoke razine koji je održan 18. studenoga, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak pozvana je održati izlaganje na temu „Zaštita žena i djevojčica s invaliditetom od nasilja“.

S obzirom kako trenutno rasprave na razini Europske unije uključuju i raspravu o novoj Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom od 2020. do 2030. te se očekuju razmjene ideja i rasprava o sadržajima snažne buduće strategije koja bi se trebala temeljiti na UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, kao i Programu za održivi razvoj do 2030., upravo je ova Konferencija bila prilika za sve navedeno.

Dana 17. studenoga 2020. održana je cjelodnevna online Konferencija na kojoj su sudionici iz zemalja Europske unije – predstavnici državnih tijela, agencija i drugih organizacija za zaštitu prava osoba s invaliditetom razmjenjivali iskustva o temama Zakona o pristupačnosti na razini Europe (European Accessibility Act), zaštiti žena i djevojčica s invaliditetom od nasilja, digitalizaciji i komunikaciji te inkluzivnoj razvojnoj suradnji.

18. studenoga 2020. održan je sastanak na visokoj razini na kojem su sudjelovali povjerenici i pravobranitelji za osobe s invaliditetom te su razmijenili iskustva i izlagali na teme nove Europske strategije za osobe s invaliditetom 2020 – 2030, Zakona o pristupačnosti na razini Europe (European Accessibility Act), zaštiti žena i djevojčica s invaliditetom od nasilja, digitalizaciji, inkluzivnoj razvojnoj suradnji te politikama za osobe s invaliditetom.

Na temu zaštita žena i djevojčica s invaliditetom od nasilja, pravobraniteljica Anka Slonjšak, u svom izlaganju je naglasila sljedeće:
Žene s invaliditetom su posebno ugrožena skupina slabo vidljiva u javnoj sferi. Često ih se marginalizira, izrabljuje i općenito doživljava kao nemoćne. Još je teža situacija žena koje su slijepe, gluhe, gluhoslijepe ili imaju intelektualne i psihosocijalne teškoće.

Zbog otežanog pristupa komunikacijama, transportu i općim informacijama, uskraćen im je ili ograničen pristup raznim profesionalnim, ekonomskim, socijalnim i političkim mogućnostima, što dovodi do socijalne izoliranosti i izloženosti nasilju.

Kroz 10 godina rada institucije pravobranitelja uočili smo da se izrazito mali broj žena s invaliditetom odlučuje prijaviti nasilje. Najčešće se radi o pritužbama žena sa senzoričkim oštećenjem ali bilježimo i porast prijava žena s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Zbog neprijavljivanja ni službeni statistički podaci koji se vode kod pojedinih institucija ne daju stvarni prikaz stanja.

Postoji izrazito visoka tamna brojka zbog stereotipnog tradicionalnog načina razmišljanja o rodu i invaliditetu što dovodi do višestruke diskriminacije žena s invaliditetom. Zbog takvih stavova žena s invaliditetom „tolerira“ ili ne prepoznaje nasilničko ponašanje ili smatra kako i zaslužuje takvo ponašanje ili za počinitelja nalazi isprike. Jedan od razloga neprijavljivanja je činjenica da je značaj broj žena financijski ovisan o nasilniku ili o brizi i njezi.
Ostali razlozi neprijavljivanja nasilja su izostanak cjelovitog sustava zaštite, neinformiranost te neprepoznavanje neželjenih oblika ponašanja kao nasilja. Tu je i izrazito nepovjerenje žena s invaliditetom, žrtava nasilja, prema sustavu i strah da se njihove prijave neće ozbiljno razmatrati te da se zbog invaliditeta neće vjerovati njihovih iskazima. Ako i odluče prijaviti nasilje, u sustavu zaštite nedostaju pristupačna skloništa, nije osigurana asistencija osobito za osobe s većom razinom potrebne podrške, izostaju različiti oblici podrške usmjereni na osamostaljivanje žena s invaliditetom.
Razmatrajući razdoblje prije pandemije COVID-19 i tijekom uočavamo da dolazi do veće mogućnost vršenja nasilja zbog zatvorenosti, izoliranosti, nedostatka socijalne mreže…

S obzirom na navedeno ističemo kako je potrebno senzibilizirati javnost o potrebama i specifičnostima žena s invaliditetom posebno stručnjake i medicinsko osoblje te osnažiti žene s invaliditetom da se zalažu za svoja prava. Potrebno je procijeniti potrebe za pružanjem podrške ženama s invaliditetom te im osigurati zaštitu i sigurnost kroz dostupnost usluga i alternativne oblike smještaja.
Veliku ulogu ima država odnosno institucije da kroz zakonodavni okvir i njegovu primjenu osigura sigurnost i suzbijanje svih oblika nasilja, a civilno društvo i nezavisne institucije za ljudska prava da potiču pozitivne promjene i promjene paradigme kod vlasti, a sve u skladu s odredbama KPOSI po načelu „Ništa o nama bez nas“.

Dana 18. studenoga 2020. na kraju Konferencije usvojena je zajednička Deklaracija o budućoj Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom pod motom “Gradimo zajedno inkluzivnu Europu”.

Više o navedenom događanju možete pogledati na mrežnoj stranici:
https://www.european-inclusion-summit.eu/Webs/EIS/EN/start/homepage-node.html

Prilagodba