Turizam za mene

Turizam za mene projekt je kojeg provodi udruga Društvo za istraživanje i potporu iz Rijeke, a financira Ministarstvo turizma i sporta, kojim se želi osigurati pristupačnost za osobe s invaliditetom u sektoru turizma – kao gosta i kao radnika. Za veljaču Turizam za mene najavljuje brojne aktivnosti.

20. veljače 2024. godine od 17:00 sati u Opatiji u Vili Antonio održat će se edukativna radionica za privatne iznajmljivače – Program usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu s naglaskom na rad i brigu o gostu s invaliditetom odnosno kako privatne iznajmljivače potaknuti na rad sa gostima s invaliditetom.

22. veljače 2024. godine u Hotelu Hilton Costabella Rijeka, od 12:00 sati bit će održan drugi dio praktičnog rada za djelatnike Hotela Hiltona Costabella Rijeka na temu: Kako se odnositi s gostima osobama s invaliditetom, 2. dio. Kako to izgleda u stvarnosti?

28. veljače 2024. godine na međunarodnom sajmu Promototel, u Poreču održat će se dvije radionice za turističke djelatnike. Prva, Turizam za sve – Turizam za mene: prilagodba destinacije gostima s invaliditetom na temu prilagodbe smještaja i modifikacije usluga za goste osobe s invaliditetom održat će se od 14:00 do 15:00 sati. Druga radionica, Turizam za sve – Turizam za mene: velik potencijal osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u turizmu bit će održana od 15:00 do 16:00 sati na temu osoba s invaliditetom kao zaposlenika s velikim potencijalom u turizmu.

Ciljne skupine ovog projekta su osobe s invaliditetom, poslodavci u turizmu, zaposleni u turizmu i turističke zajednice, a sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma.