Tribina i info dan za učenike s teškoćama u razvoju i njihove roditelje

Ekonomska i upravna škola Osijek, u suradnji sa Područnim Uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek, Područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Osijek i Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, organizirala je dana 31. svibnja 2022. godine tribinu i info dan za svoje učenike s teškoćama u razvoju i njihove roditelje. Događanje je održano u prostorijama Škole, a jedno od izlaganja održao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ekonomsku i upravnu školu Osijek pohađa velik broj djece s teškoćama u razvoju koji se po završetku srednjoškolskog školovanja nalaze pred novim izazovima – nastavkom obrazovanja, odnosno studiranjem ili uključivanjem na tržište rada i potragom za zaposlenjem. Stoga, Škola je organizirala tribinu i info dan tijekom koje se učenike s teškoćama u razvoju, njihove roditelje, pomoćnike u nastavi, ali i ostale djelatnike Škole upoznalo sa mogućnostima i pravima koja osobe s invaliditetom imaju prilikom studiranja, zapošljavanja i rada.
Ravnateljica i djelatnice stručne službe Škole su na samom početku tribine ukazali na razvojnu funkcije Škole kojoj je cilj prihvaćanje i poštivanje svakog učenika, svakog roditelja i svakog nastavnika te su istaknule oblike podrške i prilagodbe kojima se učenicima s teškoćama omogućilo pohađanje nastave, svladavanje gradiva i u konačnici stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za daljnje obrazovanje/studiranje ili uključivanje na tržište rada.
Savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Na taj način, okupljeni su upoznati sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse rada Ureda sudionici su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
S obzirom da su sudionici tribine u najvećem broju bili učenici koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje i njihovi roditelji, savjetnik pravobraniteljice posebno je ukazao na prava osoba s invaliditetom u području zapošljavanja i rada, iznio je najčešće primjere kršenja tih prava te je prisutne upoznao sa načinima ostvarivanja prava i zaštite od diskriminacije temeljem invaliditeta. Također, prisutne je upoznao sa mogućnostima i pravima studenata s invaliditetom te ih je uputio na korištenje „Brošure za sadašnje i buduće studente s invaliditetom“ koju je izradila Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju.
Uz navedeno, izlaganja su održali i savjetnik za zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te stručne djelatnice Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. U svojim izlaganjima prisutne su detaljnije upoznali sa mjerama i poticajima koji su osigurani za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, poticajima namijenjenim za samozapošljavanje, kao i načinima ostvarivanja istih. Ukazano je na izazove s kojima se osobe s invaliditetom susreću prilikom potrage za zaposlenjem te su pružene korisne informacije i podijeljena iskustva koja mogu pomoći u uspješnijem pronalasku posla. Također, primjerima dobre prakse koji se odnose na osiguranje razumne prilagodbe i drugih oblika podrške i potpore prilikom obrazovanja, zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, sudionici radionice upoznati su s mogućnostima koje imaju na raspolaganju te ih se na taj način željelo osnažiti i osvijestiti o načinu zaštite prava koja imaju kao mlade osobe s invaliditetom.
Nakon održanih izlaganja provedena je rasprava i razmjena iskustava tijekom koje su prisutni stručnjaci odgovarali na upite i pružili dodatne informacije zainteresiranim učenicima, njihovim roditeljima i djelatnicima Škole.

Prilagodba