Treća konferencija za žene s invaliditetom

Treća konferencija za žene s invaliditetom

18. prosinca 2019.Kategorije: Novosti

Treća konferencija za žene s invaliditetom

U organizaciji SOIH – a i SOIH –Mreža žena s invaliditetom održana je u Zagrebu, 18. prosinca treća konferencija za žene s invaliditetom „Nasilju- NE i NE“. Na Konferenciji su sudjelovale žene s invaliditetom, različitih oštećenja i dobi iz svih krajeva Hrvatske. U uvodnom dijelu nazočne su pozdravili predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš, dopredsjednica Marica Mirić dok je Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom predstavila rad Mreže.

Izlaganje na temu Žene s invaliditetom – suzbijanje seksualnog nasilja održala je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te je između ostalog istaknula slijedeće:
U svom desetogodišnjem radu upozoravali smo nadležne institucije na položaj žena sa invaliditetom kao žrtve nasilja odnosno njihov višestruko diskriminirajući položaj, zalažući se da se kroz zakonodavne i druge inicijative implementiraju načela Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u hrvatsko zakonodavstvo. Ujedno smo se obraćali institucijama preporukama o potrebi ratificiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) vjerujući da Konvencija svojom nadzakonskom snagom može doprinijeti prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, posebno nad ženama s invaliditetom, kako bi žene koje su preživjele nasilje ostvarile učinkovitu pravnu zaštitu i mogle nastaviti svoj život bez nasilja. Istanbulska konvencija je, uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, važan pravni mehanizam u borbi protiv nasilja nad ženama s invaliditetom.
Niz aktivnosti je poduzeto i predloženo u svrhu izmjene propisa – usvojeno oko 30%.
Najčešći nedostaci sustavnih rješenja proizlaze iz nerazumijevanja i neprepoznavanja žena s invaliditetom kao ranjive skupine, potrebne podrške koja proizlazi sukladno vrsti, obliku i drugim specifičnostima pojedinih oštećenja odnosno invaliditeta te neprimjerenih sankcija.

Kao posebnu aktivnost ističemo anketno ispitivanje koje je provedeno 2015. godine o pristupačnosti skloništa/savjetovališta za osobe sa invaliditetom

 • Ispitanici: 16 organizacija (udruga, domova, sigurnih kuća),
 • Rezultat: 4 (27%) skloništa pristupačna, 3 (20%) djelomično, dok 8 (53%) skloništa ne zadovoljava standarde.
 • Ukupno 6 (67%) savjetovališta nema elemente pristupačnosti, dok su samo 2 (22%) savjetovališta pristupačna za OSI i osobe smanjene pokretljivosti.
 • Razlozi nepotpune pristupačnosti: nedostatak financijskih sredstava, prostori su u građevinama koja su zaštićena kulturna dobra, ili su starogradnja ili su u najmu jedinica lokalne ili regionalne samouprave.
 • Problem: nekontinuiran i nesustavan izvor financiranja

Danas nakon 4. godine situacija nije znatno bolja. Jedino što je bolje da imamo nova skloništa/sigurne kuće, ali i dalje upitnost je koliko su pristupačne.
Osim navedenog istaknula je slijedeće preporuke:

 • Nužnost edukacije na svim razinama
 • Komuniciranje i uvažavanje specifičnosti različitosti oštećenja
 • Osnaživanje žena s invaliditetom i prepoznavanje nasilja
 • Uspostava palete usluga u svrhu skrbi i podrške ženama s invaliditetom, posebice u postupku protiv počinitelja
 • S obzirom na dugotrajnost sudskih postupaka
 • psihološka podrška
 • financijska skrb
 • osiguravanje pristupačnog stambenog prostora uz osiguravanje potrebne razine podrške u obliku osobne asistencije kao i medicinskih usluga, ovisno o potrebama
 • Nužnost međuresorne suradnje
 • Nužnost suradnje s civilnim društvom

Na Konferenciji su prikazani rezultati Kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja i predstavljena je knjiga ‘Prestanak prisilne sterilizacije žena i djevojaka s invaliditetom’. U popodnevnom dijelu govorilo se o spolnom i reproduktivnom zdravlju, pravnoj legislativi u zaštiti žena žrtava nasilja, procijeni potreba žrtve sa posebnim mjerama zaštite te je održana radionica na temu „Ljubav i seksualnost nisu tabu teme“.

Uz pravobraniteljicu iz Ureda su sudjelovale Andreja Makar i Ana Bajer, savjetnice pravobraniteljice.

Podijelite ovu objavu s drugima: