Tematska sjednica o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Tematska sjednica o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

21. rujna 2017.Kategorije: Novosti

Dana 20. rujna 2017. u Hrvatskom saboru je u organizaciji Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku održana tematska sjednica vezanoza Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji se nalazi u Saboru na dnevnom redu. Sjednica je sazvana kako bi se kroz raspravu o ovoj temi pridonijelo što kvalitetnijim prijedlozima i rješenjima koja će se uputiti predlagatelju s ciljem implementiranja u Konačni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je tom prigodom pozdravila promjene ovog zakona budući da se istima predlaže olakšati uključivanje osoba s invaliditetom u postupak profesionalne rehabilitacije na način da se osobe direktno upute u centar za profesionalnu rehabilitaciju na rehabilitacijsku procjenu i poboljša položaj na tržištu rada. Kao jednu od najznačajnijih promjena za osobe s invaliditetom u njihovom uključivanju na tržište rada, ali i kasnije tijekom radnog vijeka pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je naglasila one koje se odnose na razumnu prilagodbu. S obzirom na to da uskrata razumne prilagodbe predstavlja oblik diskriminacije, bilo je od izuzetne važnosti novim izmjenama i dopunama naglasiti obvezu osiguravanja razumne prilagodbe već pri samom testiranju, kao i da razumna prilagodba ne obuhvaća samo arhitektonske i tehničke promjene, već i one koje se odnose na uvjete i organizaciju rada. Uz ove prijedloge o razumnoj prilagodbi koji su ušli u tekst Nacrta prijedloga ovog zakona, pravobraniteljica je istaknula i druge koje je iznijela nadležnom ministarstvu i putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću poputpotrebe zakonskog uređenja instituta radnog asistenta i reguliranja statusa udruga koje provode projekte osobnog asistenta u odnosu na kvotno zapošljavanje. Za ova dva prijedloga, dano je očitovanje da suprimljeni na znanje i da će se razmotriti prilikom donošenja izmjena i dopuna pratećih pravilnika. Ostale prijedloge pravobraniteljica je uputila tijekom sastanaka s nadležnim tijelima te su prijedlozi djelomično usvojeni.

O tematskoj sjednici možete pogledati na mrežnoj stranici www.sabor.hr.
Slika s naslovnice preuzeta je s linka: http://www.sabor.hr/odrzana-tematska-sjednica-o-profesionalnoj-rehabil

Podijelite ovu objavu s drugima: