Tematska konferencija Postignuća i izazovi u implementaciji Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom lokalno

Tematska konferencija Postignuća i izazovi u implementaciji Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom lokalno

Dana 7. lipnja 2022. godine putem videokonferencije u organizaciji Hrvatske mreže zdravih gradova održana je tematska konferencija Postignuća i izazovi u implementaciji Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom lokalno. Na navedenoj konferenciji pravobraniteljica za osobe s invaliditetom održala je izlaganje dok su istu pratili zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i stručne suradnice Klara Senčanin i Tatjana Kukec.
Uvodna predavanja održali su predstavnik Ministarstva zdravstva RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voditeljica Službe za politike za osobe s invaliditetom i druge socijalno osjetljive skupine Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH, dopredsjednica Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.
Dionici uvodnog predavanja su, predstavljajući mjere i ciljeve Strategije, istaknuli dosadašnje rezultate implementacije iste. Posebno je istaknuta važnost Registra osoba s invaliditetom u olakšavanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi, pripremanje Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku, a predstavljene su i do sad poduzete aktivnosti u području zdravstva, odgoja i obrazovanja, stanovanja, mobilnosti i pristupačnosti… Osim rezultata implementacije ukazano je na, i dalje prisutne, izazove i prepreke s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svim područjima života te na nedostatke u implementaciji Strategije.
Tom prilikom pravobraniteljica je ukazala na istraživanje provedeno na području Slavonije, Baranje i Srijema kojim su lokalnim i regionalnim jedinicama na tom području upućene preporuke za analiziranjem potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na njihovome području u suradnji s organizacijama civilnog društva i osviještenim građanima. Također je preporučena izrada strateških dokumenta s konkretnim i mjerljivim ciljevima, rokovima i nosiocima mjera, a koji će poslužiti kao podloga za raspodjelu proračunskih sredstava, na način da se posebno vodi računa o socijalno osjetljivoj skupini građana. Nadalje, pravobraniteljica je istaknula da je lokalne i regionalne strateške dokumente poželjno uskladiti s Strategijom o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. Europske unije, kao i s Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine. Pravobraniteljica je ukazala kako je prilikom navedenoga istraživanja utvrđeno da su pozitivni pomaci u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom primijećeni upravo u onim područjima u kojima postoji povezanost i suradnja između institucija i organizacija civilnog društva te u kojima su osobe s invaliditetom uključene u procese donošenja odluka. Upravo takvi pozitivni primjeri trebaju biti putokaz svim općinama, gradovima i županijama kako u predstojećem razdoblju poboljšati položaj osoba s invaliditetom na svojem području, a organizacije civilnog društva trebaju potaknuti i motivirati na intenzivnije provođenje zagovaračkih aktivnosti.
Nakon uvodnih predavanja gradovi i županije koji su članovi Hrvatske mreže zdravih gradova iznijeli su svoja iskustva u implementaciji Strategije te istaknuli provedene aktivnosti kojima se nastoji podignuti svijest građana o pravima osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, ali i poboljšati položaj osoba s invaliditetom na području pojedinih općina, gradova i županija. Tako je Karlovac, između ostalog, predstavio projekt s ciljem pružanja sustavne podrške osobama s invaliditetom u kriznim situacijama i slikovnicu „Nino te vodi po Karlovcu“ namijenjenu za osobe s intelektualnim teškoćama. Predstavnik Dubrovnika je iznio iskustva u implementaciji treće Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika. Rijeka je sudionike upoznala s KBC putovnicama, dokumentu koji sažima ključne informacije o pojedinom zahtjevnom pacijentu, namijenjenima prije svega osobama s poremećajem iz spektra autizma, a koje sadrže informacije o načinu na koji ta osoba komunicira, posebno u slučaju kad ne govori ili se služi slikovnim znakovima. Opatija je predstavila Opatijski kutak za inkluziju – poludnevni boravak za osobe s invaliditetom, financiran iz Europskog socijalnog fonda. Osim navedenih gradova, svoja iskustva i aktivnosti u provedbi implementacije Strategije su predstavili i Grad Zagreb, Poreč te Međimurska županija.
Na samom kraju konferencije održana je koordinirana rasprava na temu „Da li su izazovi šireg okruženja u posljednjih nekoliko godina uticali na implementaciju Strategije izjednačavanja mogućnosti za OSI i kako?“.
Zaključci rasprave, uključujući sve iznesene pritužbe i prijedloge poslužiti će kao osnova za daljnja postupanja Ureda pravobraniteljice.