Svečanost zatvaranja Twinning projekta: Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“

Pravobraniteljica je sudjelovala na svečanom zatvaranju Twinning projekta „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“ koji se provodio od travnja 2016.g. u suradnji sa nizozemskim partnerima Trimbos Institut. Manifestacija je održana 10.travnja 2017.g. u prostorijama Ministarstva zdravlja.
Prilikom obraćanja Pravobraniteljica je pohvalila ciljeve određene projektom koji su u skladu sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Ujedno je istaknula potrebu rane intervencije budući da je vrlo važnopristupiti liječenju već prilikom prvih simptoma, bilo u dječjoj ili odrasloj dobi. Osim mentalnog oštećenja potrebno je prepoznati i eventualno postojanje i dodatnog oštećenja (autizam, intelektualno oštećenje) koje također, treba stručni pristup i može otežavati liječenje. Stoga je već prilikom rane intervencije potrebno imati multidisciplinarni pristup kako bi se na vrijeme uočili svi razvojni problemi. Kako bi se smanjile učestale hospitalizacije, potrebno je razvijati izvaninstitucionalne oblike skrbi kako bi osobe s mentalnim oštećenjima i nakon izlaska iz bolnice imale adekvatnu podršku u svom okruženju (više:https://zdravlje.gov.hr/vijesti/svaka-osoba-treba-zivjeti-u-zajednici/2876).

Prilagodba