Svečano obilježavanje pokretanja pilot-projekta Probir rizika u mentalnom zdravlju školske djece

Svečano obilježavanje pokretanja pilot-projekta Probir rizika u mentalnom zdravlju školske djece

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a svečano je obilježio pokretanje pilot-projekta Probir rizika u mentalnom zdravlju školske djece. Pilot projekt je predstavljen 20. studenoga 2019. u Ministarstvu zdravstva, apovodom Međunarodnog dana djece.
Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dr.med. Marija Posavec detaljnije su predstavile projekt i sam način testiranja. Pilot-projekt provodit će timovi školske medicine tijekom sistematskih pregleda učenika 1. razreda srednje škole ove školske godine (poglavito u prvoj polovici 2020. godine) u cijeloj Republici Hrvatskoj, kao temelj za širu trajnu primjenu u narednim godinama. Cilj je utvrditi rizik na vrijeme kako bi stručna pomoć bila što uspješnija s očuvanom kvalitetom života, adolescentnog razvoja i obrazovanja.(više na poveznici: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/probir-rizika-u-mentalnom-zdravlju-skolske-djece-svecano-obiljezavanje-pokretanja-pilot-projekta/)

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisutnima se obratila savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar te naglasila: „Probir rizika u mentalnom zdravlju školske djece realizacija je obveze predviđene Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, nacionalnim dokumentima i sporazumima, ali je istovremeno i implementacija Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koja između ostalog, nalaže Republici Hrvatskoj, da usluge i programi osposobljavanja i rehabilitacije započnu u najranijoj mogućoj fazi i budu temeljeni na multidisciplinarnoj procjeni individualnih potreba. Porast broja djece i mladih s poremećajima mentalnog zdravlja zahtijeva brzo reagiranje i promišljene mjere i aktivnosti već kod pojave prvih znakova poremećaja pa je probir rizika u mentalnom zdravlju školske djece prvi korak k uspostavi sustava ranog otkrivanja i pravodobnog djelovanja s ciljem prevenirana težih poremećaja.

Upravo je Konferencijom održanom u tjednu mentalnog zdravlja u suradnji pravobraniteljice, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i udruga, naglasak bio na zaštiti mentalnog zdravlja s fokusom na rano prepoznavanje i pravovremeno osiguravanje odgovarajuće podrške. Ako na vrijeme ne prepoznamo prve znake mentalnih poremećaja, ako izostane pravodobna i ciljana intervencija i podrška, osobe s problemima mentalnog zdravlja postaju osobe s invaliditetom.Stoga podržavamo ovu inicijativu i smatramo da je Pilot projekt: „Probir rizika u mentalnom zdravlju djece“ kroz sistematski pregled i interdisciplinarni pristup neizostavan korak prema razvoju sustava integriranih usluga zaštite mentalnog zdravlja mladih s ciljem prevladavanja kriznih situacija, bržeg oporavka i sprečavanja većih poremećaja.“