Svečana sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom

Svečana sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom

2. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

Svečana sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom

Dana 2. prosinca 2021. održana je putem video konferencije svečana sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom.
Osim članova i članica Povjerenstva, Marije Pletikosa, predsjednice Povjerenstva sa suradnicama, sjednici su nazočili pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak putem video snimke te Ljubica Lukačić saborska zastupnica.
Na prijedlog dvije točke dnevnog reda koje su se odnosile na Analizu poduzetih aktivnosti u 2021. te vezano uz unaprjeđenje skrbi o osobama s invaliditetom u narednom razdoblju, pravobraniteljica Anka Slonjšak istaknula je sljedeće:
„S obzirom na predviđene točke dnevnog reda kratko bi istaknula koliko je to moguće i upozorila da je trenutno u raspravi Državni proračun za sljedeće razdoblje i da je bilo potrebno zatražiti dodatna sredstva ali isto tako i predvidjet mjere i aktivnosti za povlačenje sredstava u europskim fondovima kako bi ispunili jednu od prioritetnih zadaća ministarstva a to je razvoj i širenje usluga u zajednici kako bi se podržalo neovisno življenje osoba s invaliditetom i uključenost u zajednicu.
Pri tome mislimo na usluge rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju koje su nedostupne u svim područjima RH, ruralnim i urbanim, svakom djetetu i obitelji jer na tržištu rada pružatelji usluge rane intervencije na nekim područjima ne postoje ili ih nema dovoljno ili nema dovoljno stručnjaka potrebnih za pružanje ranointerventnih usluga.
Proces deinstitucionalizacije podrazumijeva i proširivanje mreže pružatelja izvaninstitucijskih usluga (rana intervencija, psihosocijalna podrška, boravak, organizirano stanovanje i dr.) – potrebno je intenzivirati sklapanje novih Ugovora o međusobnoj suradnji s nedržavnim pružateljima tih usluga, te povećavati kapacitete postojećih pružatelja.

Nakon višegodišnjih najava o donošenju i odgađanja upoznati smo kako su započele aktivnosti u pripremi zakonske regulative za uslugu osobne asistencije stoga je nužno planirati potrebna sredstva ali i ubrzat proces izrade i donošenja kao i za Zakon o inkluzivnom dodatku.

Potrebno je kapacitiranje cjelokupnog sustava socijalne skrbi, posebno centara za socijalnu skrb i domova socijalne skrbi potrebnim brojem stručnih djelatnika na što ukazuju i informacije, ali nažalost i teške situacije koje se događaju i s kojima rade i žive stručni djelatnici u ovom važnom području.

Osim navedenog upozoravamo da još uvijek nisu doneseni dokumenti kao što su Nacionalni okvir za ranu intervenciju kako bi se stvorili preduvjeti osiguravanja rane podrške svakom djetetu s razvojnim rizikom i Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine iako je 2021. pri kraju, a znamo da je naglašeno da je to jedan od temeljnih uvjeta za povlačenje europskih sredstava.

Također, s obzirom na probleme vezane uz stambeno zbrinjavanje i pristupačno stanovanje, kao i proteklih godina, ponovno preporučujemo da se razmotri i donese Zakon o socijalnom stanovanju kao posebnoj vrsti stanovanja odgovarajućeg standarda koje se osigurava pojedincima ili kućanstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu samostalno na odgovarajući način riješiti pitanje svog stanovanja. Vezano za to preporučujemo i osnivanje zaklade/fonda financirane iz različitih izvora iz čijih bi se sredstava mogle financirati potrebne prilagodbe nepristupačnih stanova u privatnom vlasništvu. Invaliditet se ne može planirati i može se dogoditi svakom.

S obzirom na pandemiju Covid-19 želim vas informirati da smo unatoč izazovima otvorili i započeo je radom Područni ured u Rijeci, čime smo završili s višegodišnjim planom i postupcima otvaranja područnih ureda tako da sad imamo područne urede u Rijeci, Osijeku i Splitu.
Odgovori unutar pandemije stvorili su nove puteve fleksibilnosti, pristupačnosti, jednostavnih rješenja kroz virtualne usluge i dijeljenja informacija, mogućnosti rada od kuće, pojednostavljene birokracije, virtualne prisutnosti.
Kroz ograničenja uzrokovana pandemijom Covid-19 društvo je postalo svjesno nejednakosti života osoba s invaliditetom, smanjene mogućnosti zarade, povećanih troškova života, nedostatka usluga u zajednici.
Stoga su nužne promjene i u Zakonu o radu kao i drugih potrebnih propisa kako bi se osigurala usluga radnog asistenta te uvažavanja fleksibilizacije radnog vremena i drugih prilagodbi uvjeta rada. Tu smo takodđer dali preporuke te očekujemo da iste budu uvažene.
Na kraju, mišljenja smo da nakon spajanja dva važna resora, socijalne skrbi i rada i zapošljavanja, upravo utjecaj širenja Covid-19 je pokazao koliko navedeno Ministarstvo ima ulogu kao i obveze i odgovornosti te ne smije i ne može tražiti razloge za daljnje odgode rada na iznimno važnim propisima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.
Krajnje je vrijeme da pretvorimo krizu u priliku te čujemo osobe s invaliditetom a ne samo da ih slušamo jer jedino na taj način možemo poboljšati i unaprijediti trenutno stanje. Ne dozvolimo da osobe s invaliditetom žive pored nas, nego sa svima nama“.

Na sljedećoj poveznici se nalazi priopćenje Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom :
https://mrosp.gov.hr/vijesti/uoci-medjunarodnog-dana-osoba-s-invaliditetom-odrzana-sjednica-povjerenstva-vlade-rh-za-osobe-s-invaliditetom/12481

Podijelite ovu objavu s drugima: