Suradnja Ureda pravobraniteljice i udruga s područja grada Vukovara

Suradnja Ureda pravobraniteljice i udruga s područja grada Vukovara

10. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

Suradnja Ureda pravobraniteljice i udruga s područja grada Vukovara

Sudjelovanjem u događanjima i aktivnostima koje provode, obilaskom prostorija u kojima djeluju te održavanjem sastanka s predstavnicima i članovima udruga „Vukovarski leptirići“ i „Golubica“ dana 9. prosinca 2021. godine, nastavljena je suradnja Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i udruga koja djeluju na području grada Vukovara, ali i cijele Vukovarsko-srijemske županije. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na događanju i sastancima sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići organizirala je dana 9. prosinca 2021. godine u svojim prostorijama u Vukovaru dvije radionice i panel raspravu, na temu “Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti”. Jednodnevno događanje činile su dvije stručne radionice i panel rasprava, a sudjelovali su članovi udruge, roditelji, predstavnici državne, lokalne i regionalne uprave i samouprave, ravnatelji lokalnih i državnih ustanova te stručnjaci iz različitih područja.
Prva radionica sastojala se od upoznavanja sudionika s postojećim i potrebitim socijalnim uslugama te kako one mogu pomoći djeci s teškoćama u razvoju, olakšati im integraciju, komunikaciju, učenje, savladavanje svakodnevnih vještina, kako kognitivnih tako i emocionalnih i motoričkih. Tijekom druge radionice prezentirani su relevantni statistički podaci s naglaskom na poteškoće s kojima se udruga susreće, istaknute su potrebe i prednosti izvanistitucijskih usluga, ukazano je na prava djece s teškoćama u razvoju te su predstavljene mogućnosti koje se pružaju, odnosno ne pružaju na istoku Republike Hrvatske.
Navedeno događanje dio je aktivnosti projekta #posebnakaoiti – Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti!, podržan sa € 12.985,81 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2021. do 31. svibnja 2022. godine. Predlaganje izmjena javnih politika i izmjene propisa usmjerenih unaprjeđenju prava djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i socijalno isključenih skupina te financiranja socijalnih usluga u zajednici, jačanje kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i djelatnika iz sustava socijalne skrbi, senzibiliziranje javnosti i poticanje interkulturalnog dijaloga kroz medijsku kampanju glavni su ciljevi projekta. Upravo stoga, panel rasprava poslužila je kako bi se donositeljima odluka, prvenstveno na regionalnoj i lokalnoj razini ukazalo na potrebe koje imaju obitelji djece s teškoćama, probleme s kojima se susreću udruge koje im pružaju različite usluge te kako bi se iznijeli prijedlozi mjera i aktivnosti kojima upravo lokalna i regionalna uprava i samouprava može pomoći u prevladavanju tih problema.
Nadalje, prilikom boravka u Vukovaru dana 9. prosinca 2021. godine, savjetnik pravobraniteljice posjetio je i Udrugu za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar. Svrha posjeta bila je održavanje zajedničkog sastanka s predstavnicima, djelatnicima i članovima Udruge. Predstavnici Udruge predstavili su projekte koje provode i usluge koje pružaju osobama s intelektualnim oštećenjima te su izneseni prijedlozi o mjerama i aktivnostima kojima bi nadležna tijela mogla poboljšati položaj osoba s invaliditetom na području grada Vukovara, ali i olakšati rad i djelovanje udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom. Također, ukazano je na probleme i poteškoće s kojima se udruga, osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji suočavaju u svakodnevnom životu i radu te su izneseni prijedlozi o načinu uklanjanja istih. Savjetnik pravobraniteljice je predstavnike Udruge upoznao sa djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na Područni ured u Osijeku. Također, izvijestio je o aktivnostima koje je pravobraniteljica poduzimala u odnosu na opisane probleme, upoznao predstavnike Udruge s rezultatima tih aktivnosti te predložio aktivniju suradnju Ureda pravobraniteljice i Udruge u budućnosti, sve s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području grada Vukovara i okolice.
Zaključci sastanaka i obilaska udruga na području grada Vukovara, uključujući sve iznesene pritužbe i prijedloge poslužiti će kao osnova za daljnja postupanja Ureda pravobraniteljice.

Podijelite ovu objavu s drugima: