Sudjelovanje u projektu „Voices for Justice: Communicating with victims of crime with disabilities“

Sudjelovanje u projektu „Voices for Justice: Communicating with victims of crime with disabilities“

10. ožujka 2021.Kategorije: Novosti

Sudjelovanje u projektu „Voices for Justice: Communicating with victims of crime with disabilities“

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima organizirala je stručni sastanak u sklopu projekta „Voices for Justice: Communicating with victims of crime with disabilities“. Sastanak je održan dana 10. ožujka 2021. godine putem web platforme ZOOM, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od srpnja 2020. godine provodi projekt „VOICES FOR JUSTICE: Communicating with Victims of Crime with Disability“ InfoComPWDs, nositeljice Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz DG Justice programa. U konzorciju projekta još je nekoliko organizacija civilnog društva i institucija iz sedam EU država, poput Shans i Podkrepa Bugarske, Fórum pro lidská prava Češke i Slovačke, Psichikos Sveikatos Perspektyvos Litve, Centrul de Resurse Juridice Rumunjske, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij Slovenije i Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo iz Slovenije. Ciljana populacija projekta su osobe s intelektualnim i psihosocijalnim poteškoćama te tjelesnim invaliditetom, ali i osobe koje doživljavaju višestruku diskriminaciju – zbog njihovog invaliditeta ili oštećenja zdravlja, ali i zbog drugih čimbenika ranjivosti (npr. rase ili etniciteta osobe s invaliditetom). Aktivnosti koje su planirane navedenim projektom su istraživanje i prikupljanje podataka, izrada i tisak priručnika i praktičnih smjernica, međunarodna i međusektorska suradnja te međunarodna primjena preporučenih praksi i smjernica.
Dionici kaznenih i prekršajnih postupaka, a s kojima žrtve najčešće dolaze u kontakt, nerijetko imaju oskudno iskustvo rada ili edukacije iz rada s osobama s invaliditetom zbog čega mogu propustiti identificirati potrebe žrtve koja je osoba s invaliditetom. Time žrtvi uskraćuju pravo na ravnopravno sudjelovanje u kaznenim i prekršajnim postupcima što je u sukobu s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela žrtvama koja, između ostalih, jamči i pravo da žrtva informacije koje su joj dane razumije te da se nju posluša i razumije.
Zbog navedenog, kroz projektne aktivnosti želi se doći do spoznaja o tome na koji način osobe s invaliditetom ili oštećenjem zdravlja, a koje su k tome i žrtve kaznenih djela ili prekršaja, doživljavaju prava žrtava te pristupaju pravosuđu i sudjeluju u kaznenim ili prekršajnim postupcima. Stručni sastanak održan 10. ožujka poslužio je upravo u svrhu upoznavanja sa iskustvima i razmišljanjima stručnjaka o navedenoj problematici. Savjetnik pravobraniteljice iznio je tijekom sastanka primjere iz prakse Ureda pravobraniteljice koji se odnose na osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela ili prekršaja te je ukazao na najčešće prepreke u ostvarivanju njihovih prava tijekom kaznenih i prekršajnih postupaka u kojima sudjeluju kao žrtve. Također, savjetnik je sudionike sastanka upoznao sa aktivnostima pravobraniteljice kojima se nadležnim tijelima ukazivalo na nužnost osiguranja podrške osobama s invaliditetom žrtvama kaznenih djela, uz isticanje važnosti provođenja aktivnosti kojima će se osobe s invaliditetom osnaživati za prijavljivanje nasilja i drugih kažnjivih postupanja.
Informacije, prijedlozi i iskustva iznesena tijekom sastanka koristiti će se prilikom izrade praktičnih smjernica za žrtve s invaliditetom te za stručnjake/stručnjakinje s kojima će osobe s invaliditetom doći u kontakt kroz kazneni ili prekršajni postupak, primarno s ciljem unapređenja postojećih informacija i oblika komunikacije.

Podijelite ovu objavu s drugima: