Sudjelovanje u fokus grupi na temu integracije romske nacionalne manjine na području Općine Darda

Sudjelovanje u fokus grupi na temu integracije romske nacionalne manjine na području Općine Darda

14. svibnja 2021.Kategorije: Novosti

Sudjelovanje u fokus grupi na temu integracije romske nacionalne manjine na području Općine Darda

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek organizirao je i proveo je fokus grupu na temu: „Razina integracije Roma na području Općine Darda“. Fokus grupa održana je dana 13. svibnja 2021. godine putem web platforme ZOOM.
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u ulozi stručnog suradnika angažiran je na projektu Bright Social Minds čiji su nositelji Malteški viteški red Mađarska, Udruga za ruralni turizam „Đola“, Općina Darda i Crveni križ Darda. Od srpnja 2020. godine provodi se dvogodišnji projekt „Exchanging experiences and knowlege about social work in segregates of Hungary and Croatia – INTERREG“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Interreg V – A Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Fokus grupe kao aktivnosti Bright Social Minds projekta za cilj imaju utvrditi odnos institucionalnog sistema prema segregiranim skupinama, u slučaju Darde – manjine Roma. Fokus grupa održana 13. svibnja 2021. godine okupila je stručnjake i predstavnike iz institucija socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, policije i dr. Sudionici su iznijeli svoja iskustva vezano za trenutnu integraciju Roma i Romkinja na lokalnoj razini, ukazali su na prepreke u važnim područjima njihove integracije te istaknuli izazove s kojima se susreću u radu s Romima. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na fokus grupi je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek, koji je prisutne upoznao sa izazovima i specifičnostima rada s osobama s invaliditetom romske nacionalne manjine kao i iskustvima vezano za razinu njihove integracije.

Podijelite ovu objavu s drugima: