Stručni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja organiziraoje od 20. do 22. veljače 2017.godine stručni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova s temom „Cjelovito vanjsko vrednovanje – poticaj unapređivanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja“. Uz mnoge stručnjake i uzvanike, naskupu je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević, 21. veljače 2017. godine, s izlaganjem „Razumna prilagodba u sustavu obrazovanja“.Nazočne je upoznala sa značenjem razumne prilagodbe, formalnim i neformalnim mogućnostima njezine primjene u općem obrazovanju kao oblikom podrške inkluzivnom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Posebno je naglasila važnost primjene načela razumne prilagodbe koja je obvezna prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, te da se propuštanje razumne prilagodbesmatra diskriminacijom prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Prilagodba