Stručni skup „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DJECU NA OTOCIMA”

Stručni skup „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DJECU NA OTOCIMA”

10. studenoga 2022.Kategorije: Novosti

Stručni skup „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DJECU NA OTOCIMA”

10. studenog 2022. Maja Karaman Grbavac, savjetnica pravobraniteljice iz Područnog ureda Split sudjelovala je na stručnom skupu u organizaciji Ureda pravobraniteljice za djecu u suradnji sa OŠ Grohote sa otoka Šolte pod nazivom „Jednake mogućnosti za djecu na otocima“ koji je održan u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
U uvodnom izlaganju Pravobraniteljica za djecu Helenca Pincat Dragičević iznijela je podatke o stanju prava djece na otocima iz perspektive pravobraniteljskog ureda, a temelji se na podacima koji su prikupljeni posljednjih nekoliko godina kroz statistička istraživanja i neposredne razgovore sa ključnim dionicima uključenim u postupke ostvarivanja prava djece iz područja odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, prijevoza i sigurnosti djece. U drugom dijelu programa održane su četiri panel rasprave na teme „Sigurnost djece, prijevoz i infrastrktura na otocima“, „Obitelj i socijalna skrb djece na otocima“, „Zdravstvena zaštita djece na otocima“ i „Obrazovanje djece na otocima“. U panel raspravam sudjelovali su predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedinica lokalne samouprave na otocima, PU Splitsko-dalmatinske, centara za socijalnu skrb, školskih i zdravstvenih ustanova. Zaključno je istaknuto kako se prema nalazima Pravobraniteljice za djecu djeca na otocima i njihove obitelji susreću sa brojnim izazovima tijekom školovanja, u pristupu zdravstvenim i socijalnim uslugama, manjku dostupnih slobodnih aktivnosti i drugim teškoćama koje prvenstveno proizlaze iz prometne izoliranosti ali nedostupnosti različitih usluga koje postoje na kopnu.
Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je sudjelovanjem u panel raspravama posebno skrenula pažnju na problem nedostupnosti socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju koji žive na otocima kao i na nedostatak stručnjaka različitih profila koji bi na otocima provodili potrebne terapijske postupke za djecu i odrasle s invaliditetom (logopedi, edukacijski rehabilitatori, fizioterapeuti i sl.). Istaknuti su pozitivni primjeri osiguranja takvih usluga na pojedinim otocima ali uglavnom zahvaljujući inicijativi i angažmanu pojedinih lokalnih udruga najčešće osnovanih od strane roditelja djece s teškoćama u razvoju. Istaknuta je i potreba za znatnom većom financijskom i logističkom podrškom ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi kako bi se obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju omogućio nastavak života na otoku sa barem približno jednakom kvalitetom i dostupnosti potrebnih usluga kao i na kopnu, a koji problemi zahtijevaju strateško rješavanje na nacionalnoj razini.

Podijelite ovu objavu s drugima: